Łączymy autostradę A1 w całość, cz. 2
Przebiegająca przez środek Polski trasa, od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach, będzie miała ok. 580 km długości. Kierowcy korzystają już z blisko 480 km autostrady A1, z czego ok. 152 km to odcinek koncesyjny. Kolejne 102 km są w budowie. W tym roku planujemy umożliwić kierowcom ominięcie Częstochowy, oddając do użytku ponad ok. 26-kilometrowy odcinek łączący węzły Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. W przebudowie jest blisko 80 km trasy zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Łączny koszt budowy wszystkich odcinków A1, będących w gestii GDDKiA (bez odcinka koncesyjnego), to ponad 23 mld zł - w tym blisko 12,5 mld zł wyniesie wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.O odcinkach A1 na terenie woj. śląskiego pisaliśmy tutaj

 

 

Łódzkie odcinki A1

 

GDDKiA Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe

Fragment autostrady wybudowany w czasach PRL przechodzi do przeszłości. To pierwszy z łódzkich odcinków na który podpisano umowę w 30 lipca 2018 roku. Na blisko 16-kilometrowej trasie wykonano już ponad 1/3 prac przygotowawczych. Prowadzone są prace ziemne, odhumusowanie, rozbiórka nawierzchni, wzmocnienia gruntu, wyburzenia obiektów inżynierskich i budowa dróg technologicznych. Przypomnijmy, że nowa A1 na tym odcinku będzie miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

 

Na całym przebudowywanym fragmencie ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni wschodniej (prowadzącej do Gdańska). W kierunku południowym wyznaczono dwa pasy ruchu, w stronę przeciwną jeden. Na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w autostradę A1 włącza się droga ekspresowa S8 są spowolnienia i krótkie zatrzymania. Warto podkreślić, że po zakończeniu prac węzeł Piotrków Trybunalski Zachód zyska możliwość jazdy z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy do Łodzi. Dotychczas było to niemożliwe, a jadąc z Łodzi lub Warszawy można było kierować się tylko na Katowice.

 

Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk

Na najdłuższy z przebudowywanych odcinków dawnej gierkówki, mierzący ok. 24 km, umowę na realizację w systemie projektuj i buduj (takim samym jak i na pozostałych odcinkach) podpisano w 18 kwietnia 2019 r. Obecnie trwa faza projektowania a prace budowalne rozpoczną się po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

Kamieńsk – Radomsko

Umowę przebudowę tego odcinka podpisano 14 września 2018 roku. Ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiono na jezdnię zachodnią, a kierowcy jadący w stronę Częstochowy mają do dyspozycji dwa pasy, a w przeciwnym kierunku jeden. Prowadzona jest budowa dróg technologicznych, objazdów, odhumusowywane są skarpy i tereny przyległe, wykonywane są wykopy, nasypy i wały ziemne. Trwa przebudowa sieci: telekomunikacyjnej, gazu: średniego i niskiego ciśnienia, konserwacja rowów melioracyjnych.

 

Radomsko – granica województw

Umowę na przebudowę tego odcinka podpisano 30 sierpnia 2018 roku, a prace ruszyły wiosną br. Na całym 7-kilometrowym odcinku ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiono na jezdnię zachodnią, a kierowcy jadący w stronę Częstochowy mają do dyspozycji dwa pasy, a w przeciwnym kierunku jeden. Trwa odhumusowywanie, wykonywane są wykopy na ciągu głównym i na drogach poprzecznych, wykopy pod posadowienie obiektów inżynierskich, jednocześnie trwa montaż elementów prefabrykowanych przepustów i montaż zbrojenia, oraz betonowanie ław fundamentowych na obiektach.

 

Pierwsze z przebudowywanych odcinków A1 oddamy do ruchu w IV kwartale 2021 roku i z końcem tego roku przejedziemy całą trasą od Tuszyna do Częstochowy korzystając tymczasowo z jednej jezdni pomiędzy Piotrkowem i Kamieńskiem. Druga jezdnia będzie gotowa w grudniu 2022 r. Przypomnujmy, że wraz z zakończeniem prac kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu.