Chmielów (DK9) – ruch pojazdów skierowany na objazd tymczasowy

Dzisiaj rozpoczyna się kolejny etap budowy wiaduktu w m. Chmielów w ciągu drogi krajowej nr 9. Ruch pojazdów w obrębie wiaduktu będzie poprowadzony objazdem po wiadukcie tymczasowym, a Wykonawca przystąpi do rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu. Zakończenie prac planowane jest w 2020 r.Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ruchu i zniwelowanie utrudnień, przed przystąpieniem do budowy nowego wiaduktu, Wykonawca zbudował wiadukt objazdowy wraz z dojazdami.

 

Po kontroli obowiązkowej na obiekcie, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (WINB) w dniu 22 sierpnia 2019 r. wydał pozwolenie na użytkowanie objazdu tymczasowego wiaduktu w m. Chmielów. W związku z uzyskaniem ww. decyzji dzisiaj tj. 23 sierpnia 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów zostanie skierowany na objazd tymczasowy przystosowany do prowadzenia ruchu w obu kierunkach czyli bez konieczności wprowadzania ruchu wahadłowego. Prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 40 km/h.

 

W związku z prowadzonymi robotami i utrudnieniami w ruchu spowodowanymi rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wraz z dojazdami, kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania i wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

 

Oddanie do użytkowania nowego wiaduktu przewidziane jest na maj 2020 r., a zakończenie wszystkich robót w tym rozbiórka objazdu tymczasowego ma nastąpić do lipca 2020 r.

 

Istniejący wiadukt stały z uwagi na zły stan techniczny zostanie całkowicie rozebrany a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt jednoprzęsłowy, żelbetowy, sprężony zaprojektowany na klasę nośności A o długości całkowitej 34 m i szerokości 14,8 m. Dodatkowo zostaną przebudowane dojazdy do mostu na łącznym odcinku 593 m z dostosowaniem do obciążenia na oś 11,5 t. Przebudowana zostanie sieć teletechniczna, elektryczna, wodociągowa i gazowa.

 

Nazwa zadania: „Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową 1113R Stale – Chmielów-Dąbrowica w ciągu DK 9 Radom – Rzeszów w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórka objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu”

Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider  - INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o, Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o Mińsk Mazowiecki

Data podpisania umowy: 02.04.2019 r.

Terminy realizacji: budowa wiaduktu stałego - 30.04.2020 r., zakończenie wszystkich robót - 15.07.2020 r.

Wartość: 20 280 187,38 PLN brutto