Liczne inwestycje na drogach krajowych województwa
Budowa drogi ekspresowej S5, obwodnicy Inowrocławia oraz realizacja pozostałych zadań na drogach krajowych (remonty nawierzchni, budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych) wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Wartość inwestycji realizowanych w tym roku w województwie to ponad 1 mld zł.

Zadania zrealizowane w 2019 roku:

- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach budowy ronda, powstały też chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe odwodnienie drogi.

Wartość zadania to: ponad 13 mln 300 tys. zł.


- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Brześć Kujawski – Falborek. Inwestycja została przeprowadzona w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wartość zadania to: ponad 500 tys. zł.

- remont nawierzchni mostu na Wiśle w Grudziądzu (DK16). 

 

Inwestycje w realizacji:

- budowa nowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na DK91 w Przechowie pod Świeciem. Zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91. Pojawią się też ekrany akustyczne i podziemne przejście dla pieszych.

Wartość zadania to: blisko 90 mln zł.

 

- rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo o ciąg pieszo-rowerowy na długości prawie 3 km. W ramach zadania przebudowywane są zjazdy publiczne i indywidualne oraz istniejąca sieć dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych. Zakończenie prac planowane jest w październiku 2019 r.

Wartość zadania to:ponad 3 mln zł.

 

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami obsługującymi Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Ostaszewie pod Toruniem. Celem zadania jest usprawnienie ruchu w obrębie skrzyżowania i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość tej inwestycji to: 350 tys. zł.

 

- prace związane z przebudową skrzyżowania na DK 25 w miejscowości Kuśnierz. W ramach zadania wykonywane są dodatkowe pasy do skrętu w lewo, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz chodniki.

Wartość zadania to: ponad 7 mln zł.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowane są również:

- budowa drogi ekspresowej S5

- obwodnica Inowrocławia (odcinek północny o długości prawie 5 km).

 

Obwodnica Inowrocławia 

Trwają intensywne  prace na budowie łącznika obwodnicy Inowrocławia stanowiącego północne obejście tego uzdrowiskowego miasta. Realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo prowadzone są prace na istniejącej drodze krajowej nr 25 odcinek Sławęcinek - Inowrocław. Prace mają na celu poprawę stanu nawierzchni drogi krajowej, stanowiącej dojazd do przyszłej obwodnicy miasta.

Zmiana organizacji ruchu

Od 26 sierpnia 2019 r. nastąpią zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 25. W miejscowości Sławęcinek nastąpi całkowite zamknięcie istniejącej DK25 na odcinku ok. 500 metrów i przełożenie ruchu na węzeł przyszłej obwodnicy. W czasie prowadzonych prac wykonywane będą odcinki drogi dojazdowej do przyszłej obwodnicy miasta. Podczas prowadzenia robót po drodze nr 25 dozwolony będzie jedynie dojazd do posesji.
Ze względu na liczne zwężenia jezdni, zmiany kierunku ruchu i prowadzenie ruchu po nawierzchniach tymczasowych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo - wprowadzone zostanie na całym odcinku robót ograniczenie prędkości.

Wprowadzenie przedmiotowej organizacji przez Wykonawcę obowiązywać będzie aż do momentu otwarcia całego budowanego odcinka obwodnicy miasta, co nastąpi już jesienią.

 

Droga ekspresowa S5

Na czterech odcinkach budowanej drogi S5 realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Prace prowadzone są zgodnie z zakładanym harmonogramem i na bieżąco monitorujemy ich postęp.

Szczegółowe informacje:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34699/Dajemy-nowy-poczatek-S5-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim