Budowa przepustu w ciągu DK 94 w Tuczempach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, w tym m.in. budowę przepustu w ciągu DK94 w Tuczempach.Zadania, dla których Minister zatwierdził do realizacji programy inwestycji, będą realizowane w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów i wiaduktów na drogach krajowych.

GDDKiA 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Zadanie w woj. podkarpackim będzie obejmowało swoim zakresem budowę nowego przepust wraz z dojazdami w ciągu DK 94 w Tuczempach.


Zły stan techniczny istniejącego przepustu drogowego, a w szczególności części przelotowej sklepionej oraz głowic wlotu i wylotu, gdzie stwierdzono liczne ubytki i zarysowania betonu, zacieki i wykwity świadczące o nieszczelności izolacji i zaawansowanej korozji betonu wymuszają realizację inwestycji. Brak bowiem jakichkolwiek prac oznaczałby dalszą degradację obiektu i konieczność wprowadzenia ograniczeń w ruchu.

 

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 202-2021 (dokumentacja techniczna: 2020 – 2021,  realizacja robót budowlanych: 2021). Zakres robót będzie obejmował :

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu wraz z odcinkiem dojazdów,

- budowę i rozbiórkę objazdu tymczasowego,

- wykonanie nowej konstrukcji przepustu,

- wykonanie nowej konstrukcji dojazdów