Rok szkolny czas zacząć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Drogi Przyszłości”.

Ten rok jest szczególny dla drogowców z uwagi na obchodzony jubileusz 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej. Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs plastyczny, w którym mogą wziąć udział uczniowie klas I-III oraz IV-VIII. Poprzez organizację tego projektu GDDKiA chce zachęcić uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce, a także popularyzować wiedzę o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju.Celem konkursu jest także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi. GDDKiA 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) I - wojewódzki - szkoła, której uczniowie chcieliby wziąć udział w konkursie, może przesłać na konkurs maksymalnie po trzy prace w każdej z grup wiekowych, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w szkole;

2) II - ogólnopolski - główna komisja konkursowa, powołana przez GDDKiA, rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów spośród prac wyłonionych przez wojewódzkie komisje konkursowe.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Drogi przyszłości” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

 

Prace można składać od 2 września do 25 października br. na adres właściwego Oddziału GDDKiA.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

Zachęcamy do udziału w konkursie!