Układanie nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym w Rudzie Malenieckiej dobiega końca
We wrześniu planowane jest zakończenie prac przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Rudzie Malenieckiej wzdłuż drogi krajowej nr 42. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Aktualnie dobiega końca układanie nawierzchni bitumicznej na ciągu pieszo-rowerowym. Do wykonania pozostają prace związane z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania, roboty wykończeniowe i prace porządkowe.

 

Ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni bitumicznej o długości około 1,5 km i 3-metrowej szerokości usytuowany jest na odcinku o długości około 500 metrów po prawej stronie drogi krajowej nr 42, a na kolejnym fragmencie o długości około 1 km po stronie lewej.  Koszt robót to około 1,6 mln złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 

Także w tym roku wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 74 i 42 w Rudzie Malenieckiej. Rozpoczęcie zasadniczych prac w terenie planowane jest we wrześniu.