Odnawiamy oznakowanie poziome na A2

Od wtorku (10 września br.) rozpoczęliśmy prace związane z odnową oznakowania poziomego na autostradzie A2 od granicy województwa mazowieckiego i łódzkiego do węzła Grodzisk Mazowiecki. Będą one prowadzone w godzinach 8.00 - 15.00 i zakończą się w piątek 13 września br.  Termin zakończenia jest uzależniony od warunków atmosferycznych.Utrudnienia i organizacja ruchu

W celu zminimalizowania utrudnień prace każdego dnia będą rozpoczynały się na jezdni w kierunku Poznania, natomiast po przejściu porannego szczytu komunikacyjnego roboty będą prowadzone na jezdni do Warszawy. Maksymalna długość jezdni, na której będzie wykonywane malowanie to 5 km. W przypadku powstania zatoru wykonawca przerwie prace i do czasu jego rozładowania nie rozpocznie prac na kolejnym odcinku.

 

Harmonogram prac

  • 10 września (wtorek)

12:30 - 14:30 malowanie na kierunku do Warszawy linii przerywanej (segregacja) od km 420-430. Zamknięty lewy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac).

  • 11 września (środa)

8:30 - 12:30 malowanie na kierunku do Poznawania linii ciągłej (pas awaryjny) od km 421-431. Zamknięty prawy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac),

12: 30 - 14: 30 malowanie na kierunku do Warszawy linii ciągłej (pas awaryjny) od km 420-430. Zamknięty prawy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac).

  • 12 września (czwartek)

8:30 - 12:30 malowanie na kierunku do Poznania linii przerywanej (segregacja) od km 411-421. Zamknięty lewy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac),

12:30 - 14:30 malowanie na kierunku do Warszawy linii przerywanej (segregacja) od km 411-421. Zamknięty lewy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac).

  • 13 września (piątek)

8:30 - 12:30 malowanie na kierunku do Poznania linii ciągłej (pas awaryjny) od km 411-416. Zamknięty prawy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac),

12:30 - 14:30 malowanie na kierunku do Warszawy linii ciągłej (pas awaryjny) od km 411-416. Zamknięty prawy pas na odcinku do 2 km (po wyschnięciu farby pojazd zabezpieczający przesuwa się z kierunkiem prowadzonych prac).

 

Prace przy dziennym świetle

Prace utrzymaniowe, tam gdzie jest to możliwe i bezpieczne, wykonywane są co do zasady w godzinach wieczornych i nocnych. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku odcinków wyposażonych w pełne oświetlanie, chociażby w okolicach węzłów lub miejsc obsługi podróżnych. W przypadku odcinka autostrady A2 między Grodziskiem Mazowieckim a granicą województwa mazowieckiego i łódzkiego, mówimy o fragmentach nieoświetlonych. W związku z tym, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących na drodze, jak i kierowców, w tym przypadku prace prowadzone będą w trakcie dnia.

Odnawianie oznakowania poziomego w tym przypadku to prace postępujące, czyli przemieszczające się wzdłuż osi drogi i pod ruchem. Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy na odcinku, gdzie prowadzone są prace utrzymaniowe.