Coraz więcej przybywa inwestycji na lubuskich drogach krajowych


GDDKiAOdcinki drogi ekspresowej S3 oddane do użytku:

 

1. Droga S3 II jezdnia obowdnicy Gorzowa Wlkp.

 • Długość: 11 km
 • lata realizacji: wrzesień 2014 – październik 2017 r.
 • wartość zadania: 300 mln zł

 

2. Droga S3 odc. Sulechów - Zielona Góra Północ (I etap)

 • Długość: 13 km
 • lata realizacji: kwiecień 2015 – październik 2017 r.
 • wartość zadania: 300 mln zł

 

3. Droga S3 odc. Nowa Sól – Kaźmierzów

 • Długość: 33 km w podziale na dwa odcinki (16,4 km +16,9 km)
 • lata realizacji: grudzień 2014 – wrzesień 2018 r.
 • wartość zadania: 803 mln zł (355 mln zł + 448 mln zł)
Inwestycja realizowana w podziale na dwa odcinki:
 • Od węzła „Nowa Sól Południe” – do węzła „Gaworzyce” (bez węzła) - 16,4 km;
 • Od węzła „Gaworzyce” do węzła „Kaźmierzów” (bez węzła) - 16,9 km.

4. Droga S3 odc. Zielona Góra Północ – Niedoradz (budowa drugiej jezdni)

 • długość: 13,3 km
 • lata realizacji: październik 2015 r. – listopad 2018 r.
 • wartość projektu: 211 mln zł
5. Droga S3 odc. Niedoradz – Nowa Sól (budowa drugiej jezdni)
 • długość: 17,3 km
 • lata realizacji: luty 2016 r. – grudzień 2018 r.
 • wartość projektu: 212 mln zł

 

 

 

GDDKiA

MOPy

Miejsca Obsługi Podróżnych oddane do użytku w 2107 roku:

1. MOP Marwice

2. MOP Popowo

3. MOP Kępsko


Miejsca Obsługi Podróżnych w realizacji:
1. MOP Racula

2. MOP Lisiny

 

Miejsca Obsługi Podróżnych w przetargu:

1. MOP Niegosławice

2. MOP Stożne w przetargu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowy i remonty

Przebudowy i remonty realizowane w 2018 roku o wartości blisko 80 mln zł, z czego dwa największe zadania to:

 

1. Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Szprotawa - gr. Województwa

 • długość: 8,4 km
 • lata realizacji: marzec 2018 – grudzień 2019
 • wartość projektu: 36 mln zł

Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z budową obejścia miejscowości Szprotawka oraz budową ścieżki rowerowej.

 

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w miejscowości Cybinka

 • długość: 3,2 km
 • lata realizacji:  październik 2017 – grudzień 2019
 • wartość projektu: 18 mln zł

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje w przygotowaniu

1. Obwodnica Krosna Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29
• podpisanie umowy na dokumentację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe rozszerzone o elementy dokumentacji budowlanej (STEŚ-R) - 16.10.2017 r.
• planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) - II połowa 2020 r.

2. Obwodnica Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31
• planowane podpisanie umowy na dokumentację (STEŚ-R) – 31.10.2018 r.
• planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) – II połowa 2021 r.

3. Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22
• podpisanie umowy na dokumentację (STEŚ-R) – 12.04.2016 r.
• planowana data zakończenia etapu (STEŚ-R) – IV kwartał 2019 r.

4. Budowa autostrady A2 na odcinku od granicy Państwa (Świecko) do odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl – długość ok. 2 km (etap II)”
• Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – 01.2016
• Planowana data zakończenia umowy i uzyskanie decyzji ZRID – II połowa 2020 r.

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje w przetargu

1. Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek od km 11,86 do km 33,76 (22 km)

 • Planowane podpisanie umowy – grudzień 2019

2. Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa (km 0,192) do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód)w zakresie parametrów drogi klasy A. 

 • Planowane otwarcie ofert – .10 październik 2019