Wyjątkowy jubileusz zobowiązuje. Konferencja GDDKiA z okazji 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

Na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez GDDKiA z okazji jubileuszu 200 lat powstania Centralnej Administracji Drogowej eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, a także praktycy z firm budowlanych rozmawiali o polskiej infrastrukturze drogowej i nie tylko. Spotkanie najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport, wymiana poglądów, konstruktywne panele dyskusyjne, przyznanie odznak zasłużonych dla drogownictwa i zasłużonych dla transportu RP - to najważniejsze wydarzenia dzisiejszej konferencji GDDKiA, której wspólnie patronują Prezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury.200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę powstania Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich. To niecodzienna okazja do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń i organizacji branżowych, wykonawców, projektantów, administracji publicznej oraz zaprzyjaźnionych administracji drogowych z innych państw. Patrzymy nie tylko za siebie, ale również, a może i przede wszystkim przed siebie, więc jest to doskonała sposobność do podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami na temat cywilizacyjnego i historycznego rozwoju Polski oraz dorobku pokoleń drogowców i historycznej ciągłości w budowaniu krajowej sieci drogowej.

 

Okolicznościowy znaczek pocztowy GDDKiA 

Podczas otwarcia konferencji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Minister Infrastruktury oraz Prezes  Poczty Polskiej dokonali prezentacji jubileuszowego znaczka, który Poczta Polska wydała z okazji 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej w Polsce.

 

GDDKiA Na dobry początek

Konferencję otworzył Dyrektor Tomasz Żuchowski, zwracając szczególną uwagę na wyzwania i wymagania, jakie stoją przez zarządcą dróg krajowych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie instytucje publiczne mają za zadanie dobrze zrozumieć oczekiwania swoich klientów i interesariuszy, a następnie poprzez odpowiedni podział ról, odpowiedzialności i narzędzi zarządczych, skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne.

 

Dzisiaj, w 200-lecie Centralnej Administracji Drogowej, mówimy o podsumowaniu, ale też o planach na przyszłość.

Na spotkaniach z zagranicznymi ministrami często słyszymy głosy uznania dla tempa budowy dróg w Polsce. W 2025 r. będziemy mieli zbudowaną w całości sieć bazową TEN-T na terenie Polski. Dzisiaj jesteśmy na 5. miejscu w Europie pod względem długości sieci dróg ekspresowych i autostrad. W 2030 r., gdy wypełnimy aktualne plany, będziemy na 4. - powiedział podczas konferencji Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk

 

GDDKiA Otwierając konferencję p.o. Generalnego Dyrektora podkreślił znaczenie odpowiedniego planowania przez administrację drogową. Tomasz Żuchowski zaznaczył, że zarządzanie  infrastrukturą drogową koncentruje wszystkie aktywności na poprawie bądź utrzymaniu oczekiwanego stanu infrastruktury (na przykład poprzez jej budowę bądź remont), a rezultatem tych aktywności jest sieć drogowa o określonych (oczekiwanych) parametrach technicznych i użytkowych.

 

Dyrektor Żuchowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat dostarczania usług publicznych odpowiedniej jakości, jakiej oczekują ich odbiorcy - obywatele i przedsiębiorcy.

 

Rozwój infrastruktury w Polsce jest dla obserwujących zmiany w naszym kraju spektakularny. Celem sprawnej polityki rozwojowej jest pobudzanie wewnętrznego potencjału każdego z regionów. Rozwój infrastruktury umożliwia wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia wszystkich regionów Polski - podkreślił Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

p.o. Generalnego Dyrektora Tomasz Żuchowski mówił, że 200. rocznica powstania Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich to „święto wszystkich drogowców, którzy kontynuują dzieło Franciszka Christianiego. Dziękuję wszystkim pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, także tym którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Przed nami okres ciężkiej pracy. Musimy być skuteczni, efektywni, podejmować ważne decyzje, rozmawiać, by sprawnie realizować inwestycje i wykorzystywać dostępne środki, budżetowe i unijne.” 

 

III panele dyskusyjne

Konferencja podzielona była na trzy panele dyskusyjne z podziałem na obszary gospodarczy, międzynarodowy i sektorowy.

 

Uczestnicy pierwszego panelu dyskutowali na temat wpływu infrastruktury drogowej na rozwój gospodarki, podsumowując dotychczasowe działania i zastanawiając się, jak lepiej powiązać wydatki na infrastrukturę drogową (nie tylko inwestycje) osiąganiem celów strategicznych.

 

Do drugiego panelu zaprosiliśmy gości z innych krajów, by poznać ich podejście do zarządzania infrastrukturą drogową oraz sposoby realizacji celów strategicznych poprzez zarządzanie drogami.

 

Podczas trzeciego panelu natomiast uczestnicy zastanawiali się, jak optymalizować operacyjne realizowanie strategii, planów i programów poprzez usprawnienia polityki zamówień publicznych, podziałów ryzyka w kontraktach i ich koncentracji na wspólnym osiąganiu rezultatów, które tak naprawdę interesują obywateli i podatników.

 

Wręczenie odznaczeń

Na zakończenie konferencji uhonorowano osoby, które przez wiele lat pracowały na rzecz rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Wyróżnieni otrzymali  odznaki „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

GDDKiA