Spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie S3 odc. Kamienna Góra - Lubawka

W dniach 18 i 19 września br. odbyły się spotkania z mieszkańcami Lubawki i Kamiennej Górze, w związku z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.Celem spotkań było przedstawienie mieszkańcom:

1. Parametrów technicznych projektowanej drogi;

2. Rozwiązań projektowych z określeniem zajęcia terenów;

3. Powiązań projektowanej drogi S3 z istniejącymi drogami  poprzez węzły, komunikację poprzeczną, drogi dojazdowe do nieruchomości;

4. Zasad i procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi;

5. Udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień w kwestiach interesujących przez mieszkańców.

 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy - Konsorcjum Firm: Lider MOSTY ŁÓDŹ S.A, Łódź, Partner PBDI S.A.Toruń, Projektanta - Mosty Katowice pp. z o.o.,  Katowice oraz Inżyniera Kontraktu – Konsorcjum firm: Lider Drogowa Trasa Średnicowa SA, Katowice, Parter INKO Consulting Sp. z o. o., Pszczyna.

 

Informacje o spotkaniach publikowane były na stronach: Urzędu Miasta i Gminy w Lubawce, Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Kamienna Góra.

 

Przypominamy, że działa strona internetowa kontraktu 

http://s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl