Zamówienie z dnia 26.09.2019

Przedmiot zamówienia:

Adaptacja domku letniskowego Nr 3 w Ośrodku Socjalnym w PołajewieFormularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Rejon w Inowrocławiu z/s w Latkowie, skr. poczt.11 88-109 Inowrocław

za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście,

drogą elektroniczną na e-mail rdk_inowroclaw@gddkia.gov.pl lub faksem nr (52) 357 90 92,

do dnia 09.10.2019 r. do godz. 10:00

 

Osoba prowadząca sprawę: Ewa Zakens, (52) 357 90 91

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2019 r.