S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój przyciągnęła do siebie

Odcinek drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój oddany do użytku w ostatnią sobotę cieszył się przez cały weekend bardzo dużym zainteresowaniem. Korzystali z niego nie tylko kierowcy jadący na Podhale lub wracający z gór w kierunku Krakowa, ale także wiele osób, które specjalnie przybyły, by przejechać się tą nową drogą. Spowodowało to kumulację ruchu pojazdów zjeżdżających z drogi ekspresowej do ronda i DK28 w Skomielnej, która jest drogą jednojezdniową. Podjęliśmy już pierwsze działania, aby przeciwdziałać powstającym zatorom.Monitorujemy i analizujemy sytuację oraz podejmujemy działania

Podczas obserwacji ruchu prowadzonej w poniedziałek i wtorek, stwierdziliśmy upłynnienie ruchu. Podjęliśmy jednak działania, które mają przeciwdziałać powstawaniu zatorów w przyszłości. W związku z tym, że ruch z S7 kierunku na Kraków kierowany jest do drogi jednojezdniowej DK28 na skrzyżowanie z DK7, nastąpi tu zmiana programu sygnalizacji świetlnej tak, by maksymalnie dostosować ją do panującego ruchu. Chodzi o zwiększenie przepustowości od zjazdu z S7 do skrętu w DK7, czyli starą Zakopiankę. Już wydłużono czas zielonego światła dla tego kierunku. Jeżeli to działanie będzie niewystarczające, nastąpi zmiana organizacji ruchu na rondzie węzła Skomielna, polegająca na wyeliminowaniu krzyżujących się relacji Zakopane - Kraków oraz Kraków –Zakopane. Sytuacja na tym odcinku będzie nadal przez nas monitorowana, a w razie konieczności będziemy podejmowali kolejne decyzje, które będą miały na celu ograniczenie zatorów.

W przypadku dużego natężenia ruchu od strony Zakopanego w kierunku S7, powstającego z różnych przyczyn, na tablicy zmiennej treści w Rdzawce, wyświetlane będą komunikaty informujące i ostrzegające o wzroście natężenia ruchu. Pozwoli to kierowcom pojazdów na wybranie drogi alternatywnej do S7. Może to być np. stara Zakopianka. Na węźle Zabornia już teraz można skręcić do Rabki i na skrzyżowaniu w lewo do Krakowa. Aby ułatwić kierowcom ten dojazd droga zostanie dodatkowo oznakowana.

Ekspresowa i widokowa

Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej S7 (ok. 2,3 km) poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich 17, w tym najdłuższa i najwyższa estakada w Polsce, licząca 1 km długości oraz 50 m wysokości. Te obiekty wzbudzają zainteresowanie, a widoki roztaczające się z nich zachwycają. Do budowy wszystkich obiektów mostowych na tym niewiele ponad 6-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 wykorzystano ok. 40 tys. ton stali zbrojeniowej. Waga zużytej stali odpowiada ciężarowi 4 wież Eiffla lub masie 145 samolotów pasażerskich Airbus A380. Zużyto też ok. 250 tys. m3 betonu. Jest to ilość o ok. 1,5 większa od ilości betonu zużytego do budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.

Na odcinku S7 Lubień - Rabka Zdrój o długości ok. 16,7 km oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy, wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Budowa S7 od Lubnia do Skomielnej Białej zakończy się w 2021 r.