Kolejny etap remontu mostu w Górkach w ciągu drogi krajowej nr 42
Na remontowanym moście w Górkach w ciągu drogi krajowej nr 42 pozostała do ułożenia między innymi ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni na jezdni, a także nawierzchnia na chodnikach. Te prace prowadzone będą w październiku przy połówkowym zajęciu jezdni. Nadal obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

 

Most przez rzekę Kamienną na odcinku drogi krajowej nr 42 Końskie - Skarżysko-Kamienna ma długość około 30 metrów i szerokość 10 metrów. Obiekt zyska nową nawierzchnię, izolację, dylatacje, chodniki, krawężniki i szereg innych elementów. Wykonane zostały niezbędne naprawy w obrębie konstrukcji mostowej oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wyłoniony w przetargu wykonawca miał za zadanie zaprojektowanie robót remontowych.

Koszt remontu to blisko 1 mln złotych.

 

Wykonawca ułożył przedostatnią wiążącą warstwę nawierzchni na moście, ułożenie ostatniej warstwy SMA planowane jest w październiku. Do wykonania pozostanie oznakowanie poziome.