Zmiana wjazdu na węzeł Skomielna S7 od strony Krakowa.

Zgodnie z zapowiedzią zmieniona została organizacja ruchu na węźle Skomielna S7. Od piątku 11 października 2019 r. ruch pojazdów wjeżdżających na rondo w ciągu DK28, od strony Krakowa i zmierzający na południe drogą ekspresową S7 nie przecina się z ruchem pojazdów zjeżdżających z S7 od strony Nowego Targu i Zakopanego w kierunku Krakowa. 

Aby usprawnić ruch na węźle Skomielna wykonano przełączkę na S7 od strony budowanego tunelu, która umożliwia wjazd łącznicą na węzeł Skomielna od strony Krakowa, przed zjazdem z węzła na rondo od strony Zakopanego. W efekcie takiego rozwiązania ruch  pojazdów z tych kierunków nie przecina się na rondzie.

 

Pojazdy jadące od strony Jordanowa DK28 w kierunku Zakopanego nie objeżdżają ronda tylko na pierwszym zjeździe z ronda kierują się na łącznicę S7, tak jak było do tej pory.

 

Zmiana organizacji ruchu już obowiązuje.