Duże zainteresowanie branży dokończeniem realizacji S7 Lotnisko - Lesznowola

Otworzyliśmy oferty w przetargu na kontynuację projektowania i budowę południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola (z węzłem). Oferty złożyło 8 firm i konsorcjów.Znamy oferty

Najniższą ofertę na kwotę 457 327 407,33 zł brutto złożyła firma Polaqua Sp. z o.o., natomiast najwyższą firma Strabag Sp. z o.o. na kwotę 539 437 936,34 zł brutto, przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 331 065 420,56 zł brutto.

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym.  

Jak będą oceniane oferty?

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji - 10%,

- cena - 60%.

 

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z Wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w lutym 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 26 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 5 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2022 r.

 

Zakres prac

Zadaniem Wykonawcy będzie kontynuacja (optymalizacja) projektowania, uzyskanie nowej lub zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

 

3 odcinki, 3 kontrakty

 

Odcinek A

- odcinek: węzeł Lotnisko (bez węzła) - węzeł Lesznowola (z węzłem) GDDKiA 

- długość: ok. 6,64 km

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu

- węzły drogowe: Zamienie, Lesznowola

- obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa

 

Po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu 16 maja 2019 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą.

26 lipca 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór nowego Wykonawcy, który wybuduje pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7.

 

Odcinek B

- odcinek: węzeł Lesznowola (bez węzła) - węzeł Tarczyn Północ (z węzłem)

- długość: ok. 14,8 km

- wykonawca robót: IDS-BUD

- wartość kontraktu: 388,7 mln zł brutto

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu

- węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ

- obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

- remont istniejącej DK7: ok. 17 km

 

3 października 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla 1,3 km odcinka zadania B. Całe zadanie zostało podzielone na 2 części. Pierwsza to 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca, a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ. W zakresie 13,5-kilometrowej części toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Po uzupełnieniu dokumentacji przez Wykonawcę Wojewoda Mazowiecki wyda dokument umożliwiający rozpoczęcie robót w terenie.

 

Odcinek C

- odcinek: węzeł Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obwodnicy Grójca

- długość: ok. 7,9 km

- wykonawca robót: Mota-Engil Central Europe

- wartość kontraktu: 203,4 mln zł brutto

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu

- węzły drogowe: Tarczyn Południe

- obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

 

Obecnie wykonywane są następujące roboty:

- drogowe (odhumusowanie, wykopy, nasypy, warstwy konstrukcji drogi),

- mostowe (konstrukcje wsporcze, wykonywanie podpór, filarów, izolacja płyty pomostu, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego),

- branżowe (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, przebudowa sieci gazowej i sieci elektro-energetycznej).

 

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową.

 

Wkrótce kolejne otwarcia ofert

Zapisy kontraktowe muszą być respektowane i wypełniane przez wykonawców. Nie zgodzimy się na narażanie Skarbu Państwa, a więc i podatnika, na marnowanie środków publicznych. Dlatego odstąpiliśmy od umów z nierzetelnymi wykonawcami, którzy nie wywiązywali się z podpisanych umów i prowadzili kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami.

 

Obecnie na dwóch takich kontraktach prace są już kontynuowane przez nowych wykonawców. Mowa tutaj o odcinku autostrady A1 w woj. śląskim Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia i fragmencie S5 w woj. wielkopolskim Poznań - Wronczyn.

 

Na przełomie października i listopada planujemy podpisać kolejne dwie umowy na dokończenie prac. Tym razem będą to droga ekspresowa S3 od Kaźmierzowa do węzła Lubin Północ w woj. dolnośląskim. Właśnie uprawomocnił się wybór oferty na kontynuację robót. Dokumentacja przetargowa została przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenie kontroli ex-ante. Umowę planujemy podpisać w listopadzie br. Czekamy również na zakończenie kontroli Prezesa UZP dotyczącej przetargu na dokończenie obwodnicy Marek w ciągu S8. Tutaj planujemy podpisać umowę na przełomie października i listopada 2019 r.

 

Na kolejne 5 odcinków, które wymagają dokończenia robót, prowadzimy postępowania przetargowe. Obecnie wyznaczyliśmy nowe terminy otwarcia składania ofert. Naszym celem jest wybór najlepszego wykonawcy, a więc podmiotu, który daje rękojmię rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia. Możliwe jest to m.in. w oparciu o dobrze skalkulowane i rzetelnie przygotowane oferty potencjalnych wykonawców. Jesteśmy świadomi, że przygotowanie takich ofert wymaga zarówno czasu, jak i odpowiedniej wiedzy o danym zadaniu inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wykonawców, w razie potrzeby wydłużamy terminy na składanie ofert, jak i zapewniamy szeroki dostęp do informacji o inwestycji oraz rozwiewamy ewentualne wątpliwości. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i zminimalizować ryzyka, które mogłyby się pojawić już w trakcie realizacji kontraktu.

 

Poniżej daty planowanych otwarć ofert:

  • S5 Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) - Szubin Północ (pierwotnie Szubin) - 13 listopada 2019 r.
  • S5 Nowe Marzy - Świecie Południe (pierwotnie Dworzysko) - 26 listopada 2019 r.
  • S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ (pierwotnie Aleskandrowo) - 26 listopada 2019 r.
  • S61 koniec obwodnicy Suwałk - Budzisko (z obwodnicą Szypliszek) - 21 października 2019 r.
  • S61 węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła) - 28 października 2019 r.

W przygotowaniu są też przetargi na dokończenie rozbudowy węzła Kijewo dla A6 i S3 oraz budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10. Informowaliśmy o tym: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35408/Energopol-nie-wywiazuje-sie-z-umow-GDDKiA-reaguje.