Przegląd roczny budynku administrowanego przez Oddział GDDKiA w Katowicach zgodnie z art.62 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r.Nr 1186 z póź.zm)