Oferty na S61 Podborze - Śniadowo

Poznaliśmy oferty złożone w przetargu mającym wyłonić kolejnego wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S61 Podborze - Śniadowo o długości 19,43 km. Wpłynęło sześć ofert. Obecnie trwa procedura ich badania i oceny.Najtaniej prawie 19,5-kilometrowy odcinek S61 chce wybudować firma POLAQUA, która wskazała kwotę 749,96 mln zł. Najdroższa oferta, złożona przez przedsiębiorstwo Mostostal Warszawa, opiewa na 940,9 mln zł. 

 

Nie ma zgody na niewypełnianie zapisów kontraktowych GDDKiA 

Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie „Projektuj i buduj”, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadawala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował 16 maja br. o odstąpieniu od umowy.

 

Obowiązki wykonawcy

Zgodnie z warunkami ogłoszonego 16 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

 

Jakie kryteria dla ofert?

Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena ofertowa stanowiła 60 proc., zaś kryteria pozacenowe (tj. wydłużenie gwarancji, skrócenie terminu realizacji) - 40 proc.

 

Kalendarium S61 Podborze - Śniadowo

29 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie przetargu

28 listopada 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

30 stycznia 2018 r. - podpisanie umowy

16 maja 2019 r. - odstąpienie od umowy z winy dotychczasowego wykonawcy

16 sierpień 2019 r. -  ogłoszenie ponownego przetargu

28 października 2019 r. - otwarcie ofert