Przetarg na dzierżawę MOP przy A4 i A1

Ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę zespołu nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A1 oraz A4 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Termin składania ofert mija 31 stycznia 2020 r.Przetarg dotyczy dzierżawy następujących zespołów nieruchomości:

- MOP Woźniki Zachód przy A1 (woj. śląskie) i MOP Łukawiec przy A4 (woj. podkarpackie)

- MOP Woźniki Wschód przy A1 (woj. śląskie) i MOP Paszczyna Południe przy A4 (woj. podkarpackie)

 

Ogłoszenie o przetargu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3826/Aktualne-przetargi-MOP

 

Celem postępowania jest wybór podmiotów, które poprzez złożenie ofert wyrażą wolę objęcia w dzierżawę zespołu nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A1 oraz A4, na których będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie MOP.

 

Dla GDDKiA kluczowym jest, aby w niedalekiej przyszłości na odcinkach A4 i A1 zapewnić komfort podróżnym w postaci funkcjonalnych oraz odpowiednio wyposażonych Miejsc Obsługi Podróżnych. Efektem prac nad  strategią działania dla m.in. podkarpackiego odcinka autostrady A4, jest ogłoszony przetarg.

 

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy podkarpackim odcinku autostrady A4, sukcesywnie uatrakcyjniając ofertę. W ogłoszeniach każdorazowo wprowadziliśmy zmiany, w tym m.in. wydłużając czas budowy obiektu stacji paliw o 6 miesięcy (obecnie czas realizacji wynosi do 24 miesięcy od dnia przejęcia nieruchomości) czy wprowadzając korzystniejszy system naliczania czynszu od przychodu (czynsz zostanie naliczany od chwili osiągnięcia przez dzierżawcę przychodu od sprzedaży paliw w kwocie 10 mln zł w danym roku kalendarzowym).

 

Rozwiązanie polegające na łączeniu w jednym postępowaniu przetargowym dwóch MOP na różnych autostradach nie było dotychczas stosowane. Połączenie MOP-ów na A4 (MOP Paszczyna i Łukawiec), dla których mimo kilku przetargów nie znaleziono dotychczas dzierżawców, z MOP-ami przy nowo otwartym odc. A1 w woj. śląskim (MOP Woźniki Wsch. i Zach.) o większym potencjale komercyjnym, ma na celu znalezienie dzierżawców dla obu lokalizacji.

 

Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionego zespołu nieruchomości przy A1 i A4 do wymogów przewidzianych docelowo dla MOP kategorii III i kategorii II, jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA, czynszu w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP.

 

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat.

 

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Północ/Paszczyna Południe, Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). W większości są to MOP-y I kat. W stację paliw wraz z częścią gastronomiczną i hotelową wyposażony jest otwarty w listopadzie ubiegłego roku MOP Palikówka zlokalizowany na wschód od Rzeszowa (kierunek Korczowa, południowa jezdnia A4). Dzierżawcą jest PKN Orlen, który buduje także stację paliw na MOP Paszczyna Północ. Aktualnie trwają tam roboty budowlane. Rozpoczęcie działalności planowane jest na początek 2020 r.

GDDKiA