Węzeł Północ - informacje i zdjęcia


Węzeł Kielce Północ to ponad 7-kilometrowy odcinek ekspresowej drogi S-7 od miejscowości Występa do Wiśniówki oraz ponad 2-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 73 od Wiśniówki do granic miasta Kielce, a także drogi boczne i szereg obiektów inżynieryjnych.  

 

Dzięki inwestycji i nowoczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym powstało bezpieczne i bezkolizyjne połączenie drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków z drogą krajową nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów. Mieszkańcy Kielc i pobliskich miejscowości zyskali natomiast szybki i wygodny wylot w stronę Warszawy i Krakowa, a kierowcy jadący drogą S-7 bezpieczne połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego. Zasadniczym i najbardziej okazałym elementem całej inwestycji jest węzeł w Wiśniówce u zbiegu drogi ekspresowej S-7 i drogi krajowej nr 73, z łącznicami w kierunku Warszawy, Krakowa (kielecka obwodnica) i Kielc. Niemniej ważny jest węzeł w Barczy w miejscu dawnego skrzyżowanie drogi nr 7 z drogą wojewódzką nr 750 na Zagnańsk i łącznicy kolejowej. W ramach inwestycji wybudowano również szereg obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi S-7 takich jak wiadukt nad linią kolejową w Występie, wiadukt w ciągu drogi powiatowej, kładka dla pieszych w Kajetanowie oraz przejazd gospodarczy.

W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe, zamontowano również urządzenia ochrony środowiska takie jak na przykład ekrany akustyczne. Całe przedsięwzięcie wiązało się z przebudową sieci wodociągowej, gazociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, a także kolejowej.

 

Węzeł Kielce Północ to najdroższa i największa inwestycja drogowa ostatnich lat w regionie świętokrzyskim. To także ważny etap budowy drogi ekspresowej S-7.

 

 Węzeł Kielce Pólnoc  w liczbach  

 

Koszt inwestycji – 227 mln złotych

 

Czas trwania inwestycji – 2 lata (2007-2009)

 

Długość dróg zasadniczych – 9,5 km, w tym:

 

                    droga ekspresowa S-7 - 7,1 km

 

                    droga krajowa nr 73  - 2,4 km

 

Długość  dróg bocznych – 0,7 km

 

Długość dróg dojazdowych – 12,8 km

 

Droga S-7

 

Klasa drogi - S (ekspresowa)

 

Prędkość projektowa – 100 km/h

 

Szerokość jezdni  - 2 x 7 m

 

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

 

Szrokośc pasa dzielącego – 5 m

 

Szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m

 

Dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN

 

Droga nr 73

 

Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego)

 

Prędkość projektowa – 60 km/h

 

Szerokość jezdni  - 2 x 7 m

 

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

 

Szerokość pasa dzielącego – 5 m

 

Szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m

 

Dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN

 

 Obiekty inżynieryjne wybudowane w ramach inwestycji:

 

 - węzeł Wiśniówka stanowi główny wjazd do Kielc z drogi ekspresowej z kierunku Warszawy. Na węźle Wiśniówka rozpoczyna się droga krajowa nr 73.

 

- węzeł Barcza połączony z wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej umożliwia podłączenie drogi wojewódzkiej 750 do drogi S-7, przeprowadzenie bocznicy kolejowej do kopalni w Wiśniówce i dróg dojazdowych pod wiaduktem.

 

- wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-7 nad linia kolejową Warszawa – Kraków

 

- wiadukt nad drogą S-7 w ciągu drogi powiatowej Kajetanów – Lekomin

 

- przejazd gospodarczy nad droga S-7

 

- kładka dla pieszych w miejscowości Zabłocie

 

 Ochrona środowiska

 

Wzdłuż dróg wybudowanych w ramach Węzła Kielce Północ zamontowano ekrany akustyczne o łącznej długości 3359 metrów. Posadzono również 470 drzew liściastych, 80 drzew iglastych oraz ponad 11 tysięcy krzewów

 

Inwestor

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

 

   Dyrektor GDDKiA Oddział w Kielcach Ewa Sayor

 

   Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, GDDKiA Oddział w Kielcach  Kierownik  Projektu Andrzej Pająk

 

   Zastępca Kierownika Projektu Beata Kościelecka 

 

Wykonawca

 

Strabag Sp z o.o.

 

    Dyrektor  Kontraktu Waldemar Domżał

 

    Kierownik Budowy Jerzy Grygoruk

 

Projekt

 

Biuro Projektowo-Konsultingowe Transprojekt Gdański

 

Nadzór

 

Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Inżynier Rezydent Henryk Klimek

 

czysta 009.jpg czysta 026.jpg czysta 036.jpg czysta 038.jpg czysta 050.jpg

 

czysta 030.jpg czysta 049.jpg czysta 052.jpg czysta 054.jpg czysta 041.jpg

 

Zdjęcia Tomasz Wągrowski