Przełożenie ruchu na nowy most w Zakopanem

Zakończyła się budowa mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem, na drodze krajowej nr 47. Dzisiaj, tj. we wtorek 26.11.2019 r. o godz. 11.00 ruch pojazdów przełożony został z obiektu tymczasowego na nowy most. Tymczasowy obiekt, który służył kierowcom podczas budowy zostanie rozebrany.Umowa na zaprojektowanie i budowę mostu na potoku Olczyskim w Zakopanem podpisana została 29.05.2017 r. z Firmą Inżynieryjno-Budowlaną FIB TALAGA z Myślenic.

 

Zakres zadania obejmował:

  • wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową;
  • sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 

16.04.2019 r. uzyskano dla inwestycji ZRID (zgodę na realizację inwestycji drogowej). Wykonawca miał wybudować nowy most do końca listopada 2019 r. i termin ten został dotrzymany.

 

Koszt całkowity inwestycji wraz z nadzorem wyniósł ok. 2 mln zł.