Dzieje się na budowie 33 km S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie

Zakończono wycinkę drzew na wszystkich trzech odcinkach realizacyjnych i trwa usuwanie karp drzew. Trwają prace ziemne przy wykopach i nasypach, a także roboty przy obiektach inżynierskich. Część tych prac mogą obserwować kierowcy korzystający z obecnej DK19, tam gdzie budowa drogi ekspresowej jest zlokalizowana tuż obok dotychczasowej trasy. Jednak większa część przyszłej S19 pomiędzy Kraśnikiem i Janowem Lubelskim prowadzi przez pofałdowane tereny Roztocza Zachodniego wcinającego się klinem w Wyżynę Lubelską.  • Coraz lepiej widać przebieg przyszłej S19, trwają już roboty ziemne
  • Codziennie na placu budowy pracuje kilkuset pracowników oraz duże ilości maszyn budowlanych

Budowę 33-kilometrowej trasy podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Pierwszy z nich rozpoczyna się w okolicy lasu przed Polichną, w sąsiedztwie obecnej DK19. Tuż za lasem odbija na zachód omijając Polichnę i Modliborzyce. 18-kilometrowy odcinek realizuje firma Strabag, która przed Polichną zgromadziła duże ilości kruszywa i montuje wytwórnię mas bitumicznych. Zakończono już wycinkę drzew przed Polichną, zbudowano większość dróg serwisowych obsługujących plac budowy i trwają  prace ziemne. Do wykopania jest 1,6 mln metrów sześciennych gruntu z których większość zostanie ponownie wykorzystana do budowy nasypów. Udało się już przebudować dużą część instalacji kolidujących z budową.

 

Przyszła S19 za Modliborzycami ponownie zbliża się do obecnej DK19 by wzdłuż ściany Lasów Janowskich odbić na południe omijając Janów Lubelski. Blisko 7-kilometrową obwodnicę realizuje firma Mota-Engil Central Europe, a prace na tym odcinku są najmocniej zaawansowane. Niedawno zakończono przebudowę linii gazociągu wysokiego ciśnienia co umożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót ziemnych w okolicy węzła Janów Lubelski Północ. Wykonawca usuwa pozostałe kolizje z instalacjami, prowadzi prace ziemne i rozpoczyna budowę obiektów inżynierskich.

 

Za Janowem Lubelskim przyszła S19 powstaje w sąsiedztwie obecnej DK19. Lasy Państwowe zakończyły wycinkę drzew, a wykonawca inwestycji, firma Strabag, usuwa karpiny, kolizje z innymi instalacjami i prowadzi prace ziemne. Na wysokości Łążka Ordynackiego widać już zarys kształtów przyszłego węzła Lasy Janowskie.

 

Wszyscy wykonawcy zapowiadają prowadzenie prac również w okresie zimowym, szczególnie tych, których realizacja nie koliduje z warunkami pogodowymi. W dużej mierze prowadzone będą prace przy obiektach inżynierskich.

Przypomnijmy, że na terenie województwa lubelskiego realizację S19 w kierunku Rzeszowa podzielono na sześć odcinków. Na pięciu z nich trwają już prace w terenie, a Wojewoda Lubelski podpisał właśnie zezwolenie na realizację ostatniego z nich, od Niedrzwicy Dużej do początku obwodnicy Kraśnika.

 

GDDKiA

 

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

 

Via Carpatia połączy północ Europy z południem

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy tworząc nowy korytarz transportowy.

 

Strony internetowe kontraktów: