Wprowadzamy objazd DK1 na czas robót na budowanym węźle Mykanów
W trakcie podnoszenia oraz precyzyjnego usytuowania belek prefabrykowanych w na podporze niezbędne będzie wstrzymanie ruchu. Zamknięcie DK1 nastąpi w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu.

W godzinach nocnych od 23:00 do 5:00, z 2 na 3 oraz z 3 na 4 grudnia br., nastąpi montaż konstrukcji niosącej wiaduktu drogowego nr 350 stanowiącego element budowanego węzła Mykanów. Na ten czas został wyznaczony objazd drogami powiatowymi nr DP 1059S oraz 1025S przez miejscowości Grabowa - Mykanów - Kościelec.

 

Schemat objazdu

GDDKiA 

 

Węzeł Mykanów

To węzeł typu WB (trąbka), zapewniający bezkolizyjne połączenie drogi powiatowej nr 1059S relacji Kościelec – Mykanów z autostrada A1. W jego skład wchodzą obiekty mostowe WD-350 i WD-351.

 

Konstrukcja obiektu

Wiadukt WD-350 zaprojektowano w formie ustroju ramowego 2-przęsłowego ciągłego o konstrukcji belkowo-płytowej z belek strunobetonowych typu T zespolonych płytą betonową monolityczną. Obiekt posadowiony jest  na fundamentach pośrednich – palach o średnicy 1,5m i długości ok. 18,5m. Przyczółki zaprojektowano jako żelbetowe masywne ze skrzydłami równoległymi do osi drogi na obiekcie. Filary zaprojektowano jako słupowe-palowe, oddzielnie pod każdą z jezdni łącznicy – każdy filar składa się z dwóch słupów o średnicy 1,2m. Słupy filara w osi B są monolitycznie związane z poprzecznicą ustroju nośnego.

 

Główne parametry techniczne obiektu:

Długość konstrukcji nośnej: 45,60 [m].

Rozpiętość teoretyczna w osiach podpór: 24,50+23,00 [m].

Szerokość całkowita: 9,405+0,10+8,955=18,46 [m].

Szerokość użytkowa jezdni: 0,5+4,5+1,0 (1,2 dla jezdni prawej)+2x0,50 [m].