Przejazdy nienormatywne


WAŻNE: Przeczytaj szczegółową informację o nowych przepisach związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych

 

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r.:


1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321) - zobacz

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086); link do zakładki na stronie z ustawa o drogach publicznych - zobacz
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) - zobacz
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) - zobacz
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366) - zobacz
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629) - zobacz
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm.); - zobacz

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088) - zobacz

 

Administratorem danych osób zwracających się z wnioskami o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozpatrzenia wniosku, wydania decyzji oraz w celu archiwizacji.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. tekst jednolity z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców o wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych - zobacz

  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego - pobierz

Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające - zobacz

 

Numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia na przejazd pojadzu nienormatywnego - zobacz