Posiedzenie ZOPI. Budowa drogi ekspresowej Lublin – Lubartów.

W dniu 17 grudnia br. w siedzibie Oddziału w Lublinie GDDKiA odbyło się  posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które zostało zorganizowane dla rozpatrzenia Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej Lublin – Lubartów na odcinku od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) długości 23,81 km. Jest to jeden z odcinków Via Carpatia, którego realizacja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025)W ramach omawianej inwestycji przewidziano m.in. budowę czterech węzłów drogowych:

  • Lubartów Północ na przecięciu z drogą wojewódzką nr 815,

  • Lubartów Zachód na przecięciu z drogą powiatową 1545L (ul. Nowodworska),

  • Niemce Wschód na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828,

  • Niemce Południe na przecięciu z drogą powiatową nr 1564L.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac przygotowawczych i realizacji inwestycji planowane termin kolejnych etapów prac przygotowawczych, jak i realizacji samej inwestycji przedstawiają się następująco:

  • posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w GDDKiA w Warszawie dla rozpatrzenia Koncepcji Programowej – I kw. 2020 r.,

  • ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj&Buduj – II kw. 2020 r.,

  • podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w systemie Projektuj&Buduj - IV kw. 2020 r.,

  • uzyskanie decyzji Wojewody Lubelskiego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej – II kw. 2022 r.,

  • rozpoczęcie przez Wykonawcę robót – II kw. 2022 r.,

  • zakończenie robót – II kw. 2024 r.