Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla ponad 40 km S12 od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do Radomia

19 grudnia 2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla S12 od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do Radomia. Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalony przebieg nowej trasy.Wybór wariantu optymalnego

Przeprowadzone prace projektowe w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego w tym wykonanie analizy wielokryterialnej pozwoliły spośród kilku wariantów wybrać jeden, optymalny. Wariant ten został wskazany we wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej jako preferowany.

 

40 km przez 6 gmin

Wybrany wariant preferowany o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin: Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała 2 jezdnia po 2 pasy ruchu a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez 3 węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

 

Co  dalej?

Firmie Multiconsult, która wykonuje dokumentację projektową pozostały do dokończenia prace związane z rozpoznaniem geologicznym terenu. Termin umowny mija w maju 2020r. Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

 

Plan orientacyjny