Realizujemy nasz cel: budowa, przebudowa, remonty dróg i mostów oraz poprawa bezpieczeństwa. Podsumowanie 2019r.

W bieżącym roku Mazowsze wzbogaciło się o 60 km nowych tras ekspresowych, czyli o ponad 20 km wydłużyła się ekspresowa droga nr 8 i prawie 40 km zyskali kierowcy podążający S17 w kierunku Lublina. Dodajmy do tego nową 9-kilometrową obwodnicę Góry Kalwarii.Poza budową nowych dróg, wyremontowaliśmy ok. 52 km istniejącej sieci za ok. 36 mln zł. i wybudowaliśmy ponad 12 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wybudowaliśmy 6 sygnalizacji świetlnych i 4 lewoskręty.

16,5 mln zł. wydatkowaliśmy na remonty obiektów mostowych. W ramach tych środków finansowych wybudowaliśmy kładkę pieszo-rowerową w Ludwinowie (DK62).

W 2020 roku oddamy kolejne kilometry nowych dróg. Obecnie w realizacji jest 168 km tras za ok. 10 mld zł a na etapie przygotowania dokumentacji jest prawie 550 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Przygotowujemy również 20 odcinków dróg do rozbudowy, których szacunkowy koszt to prawie 2 mld zł.

 

Wykaz zadań zrealizowanych, w realizacji oraz plany na kolejne lata:

 

Remonty

Wyremontowane zostało 32 km dróg za kwotę 23 mln zł na odcinkach:

·         DK 62 m. Skrzeszew

·         DK 63 Sokołów Podlaski - Siedlce m. Bielany

·         DK 60 Maków Maz.- Karniewo

·         DK 62 Łochów -  Kamionna

·         DK 76 Wilga - Garwolin (warstwa ścieralna)

·         DK 12 Przysucha - Zbożenna

·         DK 57 Maków Maz.-Chrzanowo

·         DK 60 Perzanowo - Załuzie

·         DK 76 Wilga - Garwolin (warstwa ścieralna)

·         DK 62 m. Ślepkowo

 

Wykonano remonty wielkopowierzchniowe (całą szerokością nawierzchni  odcinki o dł. ok. 500 mb.) w sumie ~20 km o wartości ok. ~13 mln zł

 

Na DK 50 wybudowano dwa lewoskręty i 2 sygnalizacje o wartości ok. 11 mln zł

·         DK 50 Kamion – Młodzieszyn

·         DK 50 m. Kamion

 

oraz na długości prawie 2,5 km wykonany został remont nawierzchni betonowej na obwodnicy Młodzieszyna o wartości 28,5 mln zł.

 

Rozbudowy

Realizowane i planowane rozbudowy/budowy dróg krajowych o wartości ok. 1,9 mld zł:

·         DK61 budowa obwodnicy Pułtuska

·         DK79 budowa obwodnicy Lipska

·         DK61 Legionowo - Zegrze

·         DK62 przejście przez Kamionną

·         DK62 Płock-Wyszogród

·         DK53 Myszyniec- Kadzidło

·         DK50 przejście przez Stanisławów

·         DK50 przejście przez m. Ostrówek

·         DK48 Kozienice-Dęblin

·         DK60 Gostynin-Płock

·         DK60 Płock-Ciachcin

·         DK60 Psary-Raciąż

·         DK79 Piaseczno-Góra Kalwaria

·         DK79 Góra Kalwaria-Mniszew

·         DK79 Mniszew-Magnuszew

·         DK79/DK48 przejście p. Kozienice

·         DK79 Garbatka-Wilczowola

·         DK79 przejście przez Ciepielów

·         DK79 Ciepielów - Lipsko

·         DK79 Lipsko – gr. województwa

 

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe
W 2019 roku realizowanych było łącznie 12,3 km chodników i ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej  wartości 13,3 mln zł

 

Zrealizowane:

·         DK63 w m. Kurowice

·         DK50 na odcinku Łochów - Topór

·         DK63 w miejscowości Kowiesy

·         DK62 w miejscowości Gwizdały

·         DK62 w miejscowości Ludwinów

·         DK61 w miejscowości Młynarze

 

 Obiekty mostowe

 Wybudowano/przebudowano/wyremontowano obiekty mostowe na kwotę 16,5 mln zł:

 

·         S8 remont dylatacji mostu w m. Skuszew

·         DK12 remont dylatacji wiaduktu w m. Podbór

·         DK50 remont dylatacji wiaduktu w m. Żyradów

·         DK57 remont mostu w . Przasnysz

·         DK60 zakończono remont wiaduktu w m Ciechanów

·         DK62 remont mostu w m. Wólka Paplińska

·         DK62 remont mostu w m. Kalinowiec

·         DK62 budowa kładki pieszo-rowerowej w m Ludwinów

·         DK85 zakończono remont zespołu 3 obiektów mostowych w m. Modlin

·         DK85 remont wiaduktu nad bocznicą kolejową w m. Modlin

·         DK92 remont mostu w Kopytów

 

Na utrzymanie i konserwację obiektów/przepustów (1 647 szt.) wydatkowano kwotę ~6 mln zł.

 

W 2020 r. plan finansowy wynosi ok. 22.0  mln zł. w ramach którego wykonane zostanie m.in.:

 

·         S7 remont wiaduktu w m. Kamień 

·         S8 obwodnica Ostrowi Maz. remont 3 wiaduktów

·         DK50 przebudowa mostu w m. Zawiszyn

·         DK50 remont obiektów inżynierskich na obwodnicy Żyrardowa

·         DK53 remont mostu w m. Łodziska

·         DK60 remontu przepustu w m .Huta

·         DK62 remont mostu w m. Pomiechówek

·         wymiana dylatacji modułowych na obiektach: S8 Lucynów, DK62 Gwizdały, DK50  Sokule i DK50 Góra Kalwaria

·         DK62 remontu mostu w m. Gwizdały

·         DK62 remontu przepustu w m. Chylin.

 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Zrealizowano działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

 

Działania w zakresie bieżącego utrzymania (ok. 19 mln zł):

·         odnowa oznakowania poziomego

·         remont barier energetycznych

·         oznakowanie pionowe i urządzenia dla pieszych

·         sygnalizacja świetlna

·         oznakowanie aktywne

·         oświetlenie drogowe.

 

W roku bieżącym wybudowano 4 sygnalizacje świetlne za ok. 1 mln zł:

·         DK2 Żelków-Kolonia,

·         DK10 Dzierzążnia, Płońsk,

·         DK50 Strachówka.

 

W planach na 2020 rok jest budowa 8 sztuk sygnalizacji świetlnych:

·         DK12 Rajec Szlachecki, Sławno,

·         DK19 Sarnaki,

·         DK50 Glinki, Bikówek, Drwalew,

·         DK60 Sierakówek,

·         DK63 Wiśniew.

Szacunkowy koszt 2,3 mln zł.

 

 

Realizowane inwestycje

Na Mazowszu w budowie jest 168 km dróg ekspresowych i autostrad o wartości ok. 10 mld zł:

 

·         A2 w.Lubelska - obwodnica Mińska Maz.

·         S2 Puławska - Lubelska

·         S7 Warszawa – Grójec (odcinek Lesznowola-Grójec)

·         S17 w. Lubelska - w.Zakręt

·         S17 w.Lubelska

·         DK61 Legionowo - budowa III etapu

·         DK9 obwodnica Iłży

·         DK48/79 przejście przez Kozienice odc. I

·         S7 Płońsk - gr.woj.maz (prowadzi O/Olsztyn)

·         S17 Lubelska – koniec obwodnicy Kołbieli (prowadzi  O/Lublin)

 

Planowane zadania w PBDK:

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przewiduje budowę 549 km dróg na szacowaną kwotę ok. 21,4 mld zł:

 

·         A2 Mińsk Maz. – Siedlce

·         A2 Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)

·         A2 Biała Podlaska (w. Cicibór) – gr.państwa (Kukuryki)

·         S7 Płońsk – Czosnów

·         S7 Czosnów – Kiełpin

·         S7 Kiełpin – Warszawa

·         S17 Drewnica – Ząbki

·         S17 Ząbki – Zakręt

·         S12 Sulejów-Radom (gr.woj.łódzkiego-Radom)

·         S12 Radom – Lublin

·         DK 50 obwodnica Kołbieli

·         DK 62 obwodnica Łochowa

·         DK 61 obwodnica Ostrołęki

·         S19 Lubartów – Białystok (gr.woj.podl.-Łosice-gr.woj.lub.)

·         S10 Toruń – S7  O/Bydgoszcz

·         S61 Ostrów Maz. – Szczuczyn (odcinek w.Podborze – w.Śniadowo)