Wkrótce ruszy budowa południowego odcinka A1 Bełk - Świerklany
m.l.JPGUmowę na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka autostrady A1 Bełk – Świerklany podpisano w czwartek, 7 sierpnia br., w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Kontrakt o wartości 285 183 028,56 euro (brutto) współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności. Prace budowlane wykona konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o.o. / HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o w 21 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. W 2007 roku rozpoczęły się prace na pozostałych dwóch odcinkach autostrady A1 na południe od autostrady A4. W marcu ubiegłego roku rozpoczęła się budowa ponad 15-kilometrowego odcinka Sośnica-Bełk, a w listopadzie odbyło się przekazanie placu budowy dla 18-kilometrowego odcinka między Świerklanami, a polsko-czeską granicą w Gorzyczkach.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:
• roboty drogowe:
- autostrada o długości 14,112 km wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska takimi jak:
bariery ochronne,
ogrodzenie autostrady,
platformy pod kolumny alarmowe,
pobocza uwzględniające miejsce na latarnie i ekrany akustyczne,
zjazdy awaryjne,
przejazdy awaryjne
- 2 węzły autostradowe ze stacjami poboru opłat (SPO) – ROWIEŃ i ŚWIERKLANY
- 2 miejsca obsługi podróżnych typu II (MOP II)
-    budowa obwodu utrzymania autostrady OUA w rejonie węzła „Świerklany”
- przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych a w szczególności:
3 drogi wojewódzkie,
3 drogi powiatowe,
7 dróg gminnych
- przebudowa 1 drogi wewnętrznej w Lasach Państwowych,
- budowa 37 odcinków dróg wewnętrznych dla obsługi przyległego terenu,

• obiekty inżynierskie w ilości 27 sztuk w tym,
- 11 obiektów w ciągu autostrady (8 mostów i 3 wiadukty),
- 15 obiektów w ciągu innych dróg (5 mostów i 10 wiaduktów),
- 1 wiadukt w ciągu linii kolejowej nad autostradą

• przepusty drogowe (ramowe żelbetowe o wymiarach w przekroju poprzecznym 1,5x1,5m i 6,0x3,0m oraz rurowe żelbetowe i z blachy falistej o średnicy f 0,6 ¸ 1,0m) w ilości 158 szt. Ponadto występują przepusty pod zjazdami z blachy falistej o średnicy f 0,5m).
• urządzenia ochrony środowiska
- ekrany akustyczne wraz z włazami dla ochrony akustycznej o łącznej długości 14209 m,
- odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady i łącznic węzłów poprzez kanalizację deszczową przewidzianą na całej długości trasy,
- przejścia ekologiczne dla zwierząt w postaci:
4 przejścia dla dużych zwierząt,
3 przejścia dla średnich zwierząt
32 przejścia dla małych zwierząt w tym 9 o funkcji łączonej tzn. hydrologicznej i ekologicznej,

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu (poza wymienionymi w robotach drogowych)
- łączność autostradowa na całej długości trasy z jedenastoma parami kolumn alarmowych,
- oświetlenie wszystkich węzłów i MOP

• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej
- urządzenia hydrologiczne i melioracyjne
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia (220kV - 2 miejsca i 110kV - 2 miejsca)
średniego napięcia (usunięcie 9 kolizji)
niskiego napięcia (usunięcie 15 kolizji)
- linie telekomunikacyjne
- gazociągi (6 przebudów + doprowadzenie do OUA "Świerklany"),
- wodociągi,
- urządzenia kolejowe związane z budową obiektu WK-512

Przewidywane łączne ilości robót ziemnych dla tego odcinka:
• wykopy około 3 miliony m3
• nasypy około 2,5 miliona m3

 W obrębie przedmiotowego odcinka autostrady nie występują wpływy górnicze na powierzchni i nie występują nieczynne wyrobiska mające połączenia z powierzchnią.

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG