Zamówienie z dnia 22.01.2020

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej 6 i ul. Nowotoruńskiej 31.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

tel. 52 323 45 00, fax: 52 323 45 04

lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny;

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: malis@gddkia.gov.pl

do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Marcin Lis, tel. 52 32 34 525

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.03.2020 r.