Zaczyna się Generalny Pomiar Ruchu 2020 - pojazdy na świętokrzyskich drogach krajowych zarejestrują kamery
Rozpoczyna się Generalny Pomiar Ruchu 2020. Wielkie liczenie pojazdów na drogach krajowych obywać się będzie w wyznaczonych dniach i przedziałach godzinowych przez cały rok. Wyniki pomiarów będą zanalizowane i podsumowane w przyszłym roku.

23 stycznia jest pierwszym dniem Generalnego Pomiaru Ruchu 2020. Od godziny 6 do 22 pojazdy rejestrowane będą przez kamery zamontowane przy drogach krajowych w Polsce. W województwie świętokrzyskim wyznaczone zostały 83 punkty pomiarowe. Na podstawie nagrań z kamer liczone będą pojazdy z podziałem na kilka kategorii. Pomiary pozwolą między innymi na określenie średniego dobowego natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach i skali wzrostu natężenia ruchu w stosunku do poprzedniego GPR z 2015 roku. W drodze ubiegłorocznego postępowania przetargowego wyłonionych zostało 3 wykonawców, którzy dokonają pomiarów na terenie pięciu rejonów kieleckiego Oddziału GDDKiA. Pomiary i obliczenia kontrolować będą pracownicy GDDKiA.

 

Pomiar co pięć lat

 

GPR wykonywany jest raz na 5 lat w całej Polsce. Ostatni przeprowadzony został w 2015 roku. W tym roku pojazdy w regionie świętokrzyskim liczone będą po raz pierwszy automatycznie na podstawie nagrań z kamer zamontowanych i obsługiwanych przez pracowników firm wyłonionych w przetargu na przeprowadzenie GPR. Wyniki GPR w całym kraju zostaną podsumowane w 2021 roku. Pomiar ma wykazać średnie natężenie ruchu pojazdów na dobę na określonych odcinkach, z uwzględnieniem na przykład kategorii dróg, kategorii pojazdów oraz okresów w ciągu roku czy w ciągu doby. Wykonywane będą pomiary dzienne i nocne. To wszystko posłuży do obserwacji i prognozowania wzrostu natężenia ruchu. Wnioski z pomiaru są pomocne na przykład w planowaniu działań na sieci drogowej.


Tak było w 2015 roku 

 

Generalny Pomiar Ruchu 2015 pokazał, że średnie natężenie ruchu pojazdów na wszystkich polskich drogach krajowych to ponad  11 tysięcy pojazdów na dobę, a na drogach świętokrzyskich blisko 9 tysięcy na dobę. W pierwszej piątce najbardziej obciążonych ruchem dróg w kraju znalazła się droga krajowa nr 7 biegnąca także przez region świętokrzyski o średnim dobowym natężeniu ruchu przekraczającym 20 tysięcy pojazdów. Odcinek drogi ekspresowej S7 Kielce – Skarżysko-Kamienna, wylot drogi krajowej nr 74 z Kielc w kierunku Łodzi, przejście drogi nr 9 przez Ostrowiec Świętokrzyski i drogi nr 77 przez Sandomierz – to miejsca na terenie regionu świętokrzyskiego o największym średnim natężeniu ruchu, przekraczającym liczbę dwudziestu tysięcy pojazdów na dobę. Ale świętokrzyski rekord padł na drodze ekspresowej S74 w Kielcach, gdzie odnotowano po raz pierwszy natężenie przekraczające 30 tysięcy, a wynoszące około 32, 5 tysiąca pojazdów na dobę.

 

Punkty o największym średnim natężeniu ruchu na terenie regionu świętokrzyskiego to :

- droga S74 w Kielcach – ponad 32,5 tysiąca pojazdów na dobę

- droga nr 74 wylot z Kielc na Łódź – ponad 23,2 tysiąca pojazdów na dobę

- droga nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ponad 23,1 tysiąca pojazdów na dobę

- droga S7 Kielce - Skarżysko-Kamienna – ponad 22,7 tysiąca pojazdów na dobę

- droga nr 77 w Sandomierzu – ponad 21,1 tysiąca pojazdów na dobę

- droga nr 73 – Kielce – Morawica ponad 19,5 tysiąca pojazdów na dobę

 

Średnie natężenie ruchu rzędu kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę odnotowano m.in. w: Opatowie na drodze 74 i 9, w Starachowicach na drodze nr 42, w Jędrzejowie, gdzie krzyżują się drogi nr 7 i 78. Na wszystkich polskich drogach krajowych natężenie ruchu wzrosło średnio o 14 procent w stosunku do roku 2010.  

 

Informacje na temat Generalnego Pomiaru Ruchu można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu