II Polskie Forum Tunelowe odbyło się we Wrocławiu
W dniach 21—22 stycznia 2020 r. we Wrocławiu odbyła się druga edycja Międzynarodowej Konferencji pn. „Polskie Forum Tunelowe”. Tematyka konferencji dotyczyła projektowania, budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli drogowych w terenie górzystym, pod wodą oraz tuneli służących komunikacji w miastach.

W ramach konferencji odbyło się kilka sesji tematycznych, podczas których omawiano m.in. inwestycje tunelowe w Polsce: tunel w ciągu drogi S3 Bolków-Kamienna Góra w woj. dolnośląskim oraz tunel między wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu.

 

Sesja I Inwestycje tunelowe w Polsce

Podczas sesji otwierającej konferencję głównym mówcą był prof. Arnold Dix z Autralii, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunnelingu i Robót Podziemnych ITA-AITES. Ta prestiżowa światowa organizacja branży tunelowej objęła patronat nad wrocławską konferencją. Tematem referatu prof. Diksa była wydana w 2019 roku „Szmaragdowa książka FIDIC”. Przygotowana wspólnie przez stowarzyszenia: FIDIC i ITA książka definiuje warunki kontraktowe podczas budowy tuneli i wykonywania prac podziemnych. Dodatkowo w sesji zostały omówione aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce; realizacja tunelu drogowego na trasie S7 Lubień-Rabka oraz tunele w ciągu drogi ekspresowej S-19 na Podkarpaciu

 

Sesja II TS26: wyzwanie dla inwestora, projektanta i wykonawcy

Sesja druga dotyczyła przede wszystkim budowy tunelu TS26 w ramach realizacji dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków- Kamienna Góra. Szczegółowo została omówiona technologia NATM (Nowa Austriacka Metoda Tunelowania), wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 oraz wytyczne i wymagania do projektowania tuneli w Polsce oraz pozostałych krajach UE na bazie doświadczeń projektu tunelu TS-26.

 

Sesja III Tunele bezpieczne dla ludzi i środowiska

Podczas sesji trzeciej poruszane były zagadnienia dot. kosztu cyklu życia tuneli i porównania systemów wentylacyjnych w krajach Europy; pożary rozlewisk paliwa, akumulatorów litowo-jonowych oraz gazów technicznych i ich rozprzestrzenianie się na różnych nawierzchniach drogowych; dobór systemu wentylacji w warunkach pożaru w tunelu drogowym oraz ochrona środowiska przed drganiami w przypadku tuneli komunikacyjnych

 

Sesja IV Tunel i miasto

W sesji czwartej poruszono problematykę projektowania i aspektów formalno-prawnych odwodnień budowlanych na przykładzie miejskich tuneli komunikacyjnych , na przykładzie min. projektu tunelu w ciągu drogi ekspresowej S-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budowy podziemnego tunelu kolejowego w Łodzi. Jedna z prelekcji dotyczyła także możliwości wykonania metra w rejonie krakowskiej AGH.

 

Sesja V Tunel i woda

Sesja piąta poświęcona była wyzwaniom projektowym i realizacyjnym podwodnego tunelu w Świnoujściu, a także sposobom izolacji przeciwwodnej w obiektach tunelowych w kontekście szczelności i trwałości.

 

Patronat honorowy nad Polskim Forum Tunelowym objął Minister Infrastruktury oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.