Wniosek o ZRID dla obwodnicy Kędzierzyna-Koźla złożony
27 stycznia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości ok. 14,6 km.

Umowa na realizację tej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 15 października 2018 r. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

 

Zakres inwestycji

Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Początkowo będzie to droga jednojezdniowa, z dodatkowym pasem do wyprzedzania, a od niemal połowy odcinka w tradycyjnym układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.

 

Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne)

 

Bezpieczeństwo

Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

- bariery ochronne rozdzielające ruch oraz bariery osłonowe

- oznakowanie poziome i pionowe

- ogrodzenie drogi

- elementy systemu zarządzania ruchem

 

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza budowanej obwodnicy.

 

Kalendarium

15 października 2018 r. - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy

5 czerwca 2019 r. - złożenie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20 listopada 2019 r. - wydanie zmienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27 stycznia 2020 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID