Łagodna zima sprzyja pracom na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46
Od 15 grudnia do 15 marca (zgodnie z warunkami kontraktowymi) na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46 trwa przerwa zimowa. W zależności od warunków atmosferycznych Wykonawca - korzystając z łagodnej zimy - prowadzi roboty. Co też ważne, prace prowadzone są przy przestrzeganiu wszelkich zasad dotyczących realizacji robót w okresie zimowym.

Aktualnie prowadzone są roboty drogowe w zakresie: odhumusowania, wykopów, nasypów, stabilizacji podłoża, dróg technologicznych, warstw mrozoochronnych i podbudów z kruszywa. Jednocześnie trwają prace mostowe na 5 obiektach.

 

Opis inwestycji

 

Budowana obwodnica o łącznej długości ok. 11,5 km ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni.

 

Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m.

 

Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka.

Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2021 roku.

 

Kalendarium:

20 maja 2010r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8 września 2010r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 maja 2018r. – podpisanie umowy z wykonawcą  - konsorcjum  firm Mota-Engil i Himmel i Papesch

17 lipca 2019r. – uzyskanie decyzji ZRID

19 lipca 2019r. – przekazanie placu budowy