Misja EBI na Pomorzu
Budowa drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Gdynia oraz przygotowania do realizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego były przedmiotem wizyty przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego na Pomorzu.

GDDKiA Misja ekspertów EBI była związana m.in. z przygotowywaną do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Przedstawiciele EBI odwiedzili kluczowe lokalizacje tej inwestycji, m.in. tereny, na których planowane są węzły drogowe, a także Żukowo, które dzięki tej inwestycji ma zyskać obwodnicę. GDDKiA czyni starania nad zapewnieniem środków finansowych z EBI dla partnera prywatnego. Jest to niezmiernie ważne dla wyłonienia tego partnera i realizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w formule PPP.

W trakcie wizyty przedstawiciele EBI zapoznali się również z dokumentacją drogi ekspresowej S6 od Bożegopola Wielkiego do Gdyni oraz z postępem prac w terenie na budowie wszystkich trzech realizowanych odcinków (Bożepole Wielkie - Luzino, Luzino - Szemud, Szemud - Gdynia).