Zadanie wspólfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej w Łodzi zakończone

Zakończono projekt  „Nasadzenia drzew i krzewów w celu poprawy funkcjonalności przejść dla zwierząt na sieci dróg krajowych w województwie łódzkim". Został zrealizowany przez łódzki Oddział GDDKiA dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.W ramach zadania posadzono 9 tysięcy drzew oraz przeszło 10 tysięcy krzewów na przejściach dla zwierząt jak i w ich najbliższym sąsiedztwie. Rozłożono też karpiny umożliwiające schronienie drobnych zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwoie przejść. Miejsca sadzenia rośłin wybrano w sposób ograniczający wpływ drogi na Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich i Bolimowski Park Krajobrazowy. Nasze działania ukierunkowane były także na poprawę otoczenia  obszarów Natura 2000:  "Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej", "Pradoliny Bzury-Neru" oraz "Doliny Grabi" i "Doliny Rawki". Dotyczyło to również rejonu "Parku Krajobrazowego Warty i Widawki", "Spalskiego Parku Krajobrazowego" i "Sulejowskiego Parku Krajobrazowego".

 

Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 133,5 tysiąca zł przy dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 90 tysięcy zł.