Zmiana w organizacji ruchu w Kozienicach

W związku z rozbudową DK79/48 na przejściu przez Kozienice (odcinek I), od dnia  3 lutego 2020r.  wdrożona została czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu skrzyżowania ul. Radomskiej, ul. Lubelskiej oraz ul. Warszawskiej.Objazd na czas prowadzenia robót na tym skrzyżowaniu będzie prowadzony ul. Żeromskiego, ul. Głowaczowską, ul. Radomską, ul. Wójcików oraz ul. Przemysłową.

 

Wykonawca przebuduje całe skrzyżowanie ul. Radomskiej, ul. Lubelskiej oraz ul. Warszawskiej. W ramach prowadzonych robót wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe oraz przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury podziemnej.

Planowany termin zakończenia robót na skrzyżowaniu to 15.03.2020r.