Tymczasowa organizacja ruchu na Obwodnicy Bolkowa

W Jeżowie zabezpieczana będzie skarpa, która zlokalizowana jest po wschodniej stronie jezdni obwodnicy Bolkowa w km 0+000 do km 0+220.Na kierunku od Bolkowa do Jeleniej Góry będą prowadzone prace na wysokościach, nad jezdnią, przy pomocy pojazdów z podnośnikami. Wprowadzona organizacja ruchu polega na zwężeniu pasa włączenia na DK3 w k. Jeleniej Góry. Prace będą zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami betonowymi. Utrudnienia potrwają ok. 2 miesięcy.
 

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy i ostrożność.