Lubelskie w krajowym Programie budowy 100 obwodnic

7 obwodnic zyska woj. lubelskie w ramach krajowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030Będą to obwodnice Łęcznej (w ciągu drogi krajowej nr 82), Łukowa (DK 63 i 76) oraz Zamościa, Szczebrzeszyna, Gorajca, Dzwoli i Janowa Lubelskiego (wszystkie w ciągu DK 74). Przybliżona długość wszystkich planowanych obwodnic to ok. 49,6 km. 

 

Część z planowanych inwestycji jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, natomiast dla innych prace przygotowawcze dopiero się zaczną.

 

Nowe obwodnice będą realizowane niezależnie od budowanej sieci dróg ekspresowych w ramach Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025).

Szczegóły:

 

Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości, realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są obecnie na ukończeniu. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie Budowy 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Dzwoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie w ramach zadań komplementarnych. Prace projektowe są na ukończeniu. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Gorajec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych na obejście miejscowości.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i będzie przejeżdżać przez tę miejscowość w związku zrealizowaną obecnie drogą ekspresową S19. Dzięki realizacji tej obwodnicy samochody zjeżdżające z S19 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości.
  Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od S19 aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łęczna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Jest to największa miejscowość na tej drodze krajowej łączącej stolicę województwa z północno-wschodnią częścią województwa, m.in. docierając do Włodawy i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia drogowego z Włodawy. Połączenie to będzie miało również charakter uzupełniający do realizowanej trasy S19.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łuków jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża i będzie przejeżdżać przez tę miejscowość z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia drogowego.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są w trakcie. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczebrzeszyna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze

 

 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego przejścia granicznego Zosin-Uściług.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia. Ponadto będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.