Wąchock, Starachowice, Chmielnik, Osiek - cztery świętokrzyskie inwestycje w programie budowy 100 obwodnic
Cztery świętokrzyskie inwestycje ujęte zostały w programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury programie zapisane zostały: obwodnice Wąchocka i Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78 oraz obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79.

Aktualnie najbardziej zaawansowana w przygotowaniach jest obwodnica Wąchocka, dla której wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłacone zostały odszkodowania za tereny pod inwestycję, dokonano rozbiórek budynków i wycinki drzew. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji planowane jest w br. Dla obwodnic Chmielnika, Osieka i Starachowic w pierwszym etapie prac przygotowawczych opracowane zostaną m.in. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, warianty przebiegu, raport oddziaływania na środowisko, materiały do wniosku o decyzję środowiskową.

 

 

Informacje o inwestycjach

 

Obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

 • Długość: ok. 11,72 km;
 • Stan prac przygotowawczych: Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Decyzje Środowiskowa i ZRID zostały wydane, grunty zostały wykupione. Z uwagi na upływ czasu niezbędne będzie zaktualizowanie uzgodnień. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację.
 • Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Wąchocka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Starachowic.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42

 • Stan prac przygotowawczych:
  Inwestycja wymaga prac przygotowawczych, wcześniej rozważana była inwestycja polegająca na rozbudowie drogi biegnącej przez miasto, aktualnie studiowane będą także inne warianty drogi.
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
  Obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78 
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 oraz 78. Droga krajowa nr 78 kieruje ruch w stronę aglomeracji śląskiej, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kiecami a autostrad ą A4 i województwem podkarpackim.
  Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Tarnowem a Kielcami.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej 79

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji tej nie były prowadzone prace przygotowawcze
  Cel realizacji inwestycji:
 • Podstawowym celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na trasie drogi 79. Ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy w tym miejscu.
  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem.
  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Województwo świętokrzyskie - 100 obwodnic

 Więcej o programie 100 obwodnic:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36572/Program-budowy-100-obwodnic

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic