Wielkopolskie obwodnice w krajowym Programie „100 Obwodnic”

 

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic:

obwodnica Gostynia w ciągu DK12

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15

obwodnica Kamionnej w ciągu DK24

obwodnica Kalisza w ciągu DK25

obwodnica Strykowa w ciągu DK32

obwodnica Żodynia w ciągu DK32

obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK 72

 

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice miast. Dzięki tym inwestycjom nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, skrócenie czasu przejazdu przez centrum miejscowości i zwiększenie przepustowości w tych miejscowościach .Inwestycje te poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Obwodnica Gostynia w ciągu DK12

Stan prac przygotowawczych: inwestycja była przygotowywana od wielu lat. Decyzja środowiskowa była wydana już w 2013 r. Ujęcie zadania w Programie Budowy 100 obwodnic przyspieszy realizację zadania.

 

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

Stan prac przygotowawczych: dla przedmiotowej inwestycji były już prowadzone prace przygotowawcze, opracowana dokumentacja i uzyskane decyzje, jednakże ze względu na upływ czasu wymagają one aktualizacji. W roku bieżącym będzie trwać aktualizacja materiałów i przygotowanie przetargu do ogłoszenia.

 

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15

Stan prac przygotowawczych: dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Obwodnica Kamionnej w ciągu DK24

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. 

 

Obwodnica Kalisza w ciągu DK25

Stan prac przygotowawczych: trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem.

W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza etapu STEŚ, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. W najbliższym czasie będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego.

                                                                    

Obwodnica Strykowa w ciągu DK32

Stan prac przygotowawczych: dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Obwodnica Żodynia w ciągu DK32

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

 

Obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72

Stan prac przygotowawczych: Zabezpieczono środki w budżecie państwa na prace przygotowawcze dla budowy obejścia miejscowości. Na tej podstawie rozpoczęły się prace projektowe.

 

Program "100 Obwodnic"

 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Więcej o Programie "100 Obwodnic" TUTAJ

Strona internetowa Programu "100 obwodnic"  TUTAJ