5 nowych obwodnic w województwie śląskim

Powstaną one w ramach opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic, którego główne założenia to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Na liście zadań Programu budowy 100 obwodnic, w województwie śląskim wpisano budowy:

  • Obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46
  • Obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78
  • Obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78
  • Obwodnicy Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78
  • Obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

Realizacja programu w latach 2020-2030 przyniesie łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.   

 

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46

Długość: ok. 9,9 km

Wpisanie tej inwestycji do programu  umożliwi rozpoczęcie przygotowań do realizacji.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Blachownia i Herby jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża  przez ww. miejscowości w związku z sąsiedztwie nowo wybudowanej autostrady A1 obiegającej m. Częstochowa. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Dzięki tym działaniom nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (odcinek ten charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą wypadków, jaka miała miejsce w ostatnich latach), odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w ww. miastach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy

 

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78

Długość: ok. 2,2 km

Inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Pradła jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin, przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno – wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

 

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78

Długość: ok. 9,2 km

Inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Kroczyce jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez tę miejscowość. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin, przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno – wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

 

Obwodnica Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78

Długość: ok. 12,8 km

Inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Szczekociny i Goleniowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78 na odcinku od połączenia z A1 na wysokości Pyrzowic do Szczekocin i dalej do Goleniowych, zadanie przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północno – wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z S7 na wysokości Jędrzejowa.

 

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

Długość: ok. 14 km

Wpisanie tej inwestycji do programu  umożliwi rozpoczęcie przygotowań do realizacji.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Nakła Śląskiego oraz Świerklańca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, zadanie przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północne tereny woj. śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z drogą krajową nr 11 a w przyszłości S11.