Zabezpieczenia skarp przy budowie S6
Komunikat GDDKiA z dnia 10.02.2020 r.

W dniu 10.02.2020 r. w związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami - osunięciami skarp nasypów przy dwóch wiaduktach drogowych w ciągu drogi krajowej S6 w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack (nad ul. Chwaszczyńską i ul. Nowowiczlińską), będących efektem działalności budowy drogi S6 na odc. nr 3 Szemud - Gdynia wezwaliśmy wykonawcę prac - firmę Polaqua do niezwłocznego, awaryjnego zabezpieczenia i wygrodzenia pobocza w jezdni prowadzących w obu kierunkach znakami U-21. Ma to być zabezpieczenie doraźne, tymczasowe. Jednocześnie wezwaliśmy wykonawcę prac do opracowania programu naprawczego uszkodzeń – awarii nasypu, które niewątpliwie powstały w wyniku prowadzenia prac budowlanych.

 

Informujemy, że zabezpieczenie i ustawienie wygrodzenia przy obiektach mostowych może spowodować zwężenie obu jezdni.