Program budowy 100 obwodnic w Małopolsce.

W ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury Programie 100 obwodnic, obejmującym terytorium całego kraju, znalazło się 7 obwodnic, które powstaną w Małopolsce. Mają wyprowadzić ruch z centrum mniejszych miast i tym samym poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, ale także usprawnić ruch tranzytowy.Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

 

W województwie małopolskim do Programu zakwalifikowano 7 obwodnic.

 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęły się już wstępne prace analityczno-przygotowawcze dla tego zadania, które są finansowane z budżetu państwa.

 

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. W tym przypadku droga krajowa przebiega także przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta poprawi warunki i bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, ale także dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego DK28 łączącego Podtatrze ze Śląskiem.

 

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49. Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu dk 49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, co zapoczątkowało pierwsze prace przygotowawcze. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy.

 

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87. Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Rozpoczęły się już prace przygotowawcze dla tego zadania, które są finansowane z budżetu państwa. Obecnie trwa etap studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, podczas którego rozpatrywane są możliwe warianty budowy obejścia miejscowości. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką mającą na celu usprawnienie połączeń granicznych.

 

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73. Inwestycja realizowane wspólnie z miastem Tarnów. Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica równolegle poprawi dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja przygotowywana od dłuższego czasu. Uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w 2018 roku. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów.

 

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79. głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze.

 

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28. Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice -Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Planowana obwodnica uwzględniać będzie również planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52. Rozpoczęły się już prace przygotowawcze dla tego zadania realizowane przez miasto Wadowice.