Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiego z trzech odcinków A2

Oferta firmy Polaqua została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, odcinek od węzła Gręzów do węzła Siedlce Zachód (Swoboda).  • Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na fragment A2 Mińsk Maz. – Siedlce. Termin na składanie odwołań mija 13 lutego  
  • W toku jest obowiązkowa kontrola uprzednia  zamówienia  przeprowadzana  przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • Jeśli nie zostaną złożone odwołania  a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy

 

A2 po nowym śladzie

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Kalendarium

A2 węzeł Gręzów – węzeł Siedlce Zachód (Swoboda)

4 października 2019 r. ogłoszenie przetargu PiB

10 stycznia 2019 r. otwarcie ofert

3 luty 2020 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (ok. 559,2 mln zł.)

 

A2 węzeł Kałuszyn – węzeł Groszki

23 września 2019 r. ogłoszenie przetargu PiB

3 grudnia 2019 r. otwarcie ofert

20 stycznia 2020 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy PUT Intercor (ok. 479,1 mln zł.)

Po przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę.

 

A2 węzeł Groszki – węzeł Gręzów

27 września 2019 r. ogłoszenie przetargu PiB

18 grudnia 2019 r. otwarcie ofert

Trwa badanie ofert.

 

A2 na wschód od Warszawy:

w realizacji:

- w. Lubelska - w. Konik (długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł.

- w. Konik - obw. Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w trybie P&B,  wykonawca Polaqua, wartość robót 323,5 mln zł.

Łączny koszt realizacji na obu odcinkach ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie III kw. 2020 r.

 

w przygotowaniu:

 - Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin - kwiecień 2020), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.

- Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – marzec 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.