Ogłosiliśmy przetarg na budowę Laboratorium Drogowego
Nowoczesny budynek Laboratorium Drogowego kieleckiego Oddziału GDDKiA stanie na terenie Obwodu Drogowego w Brzezinach w sąsiedztwie obwodnicy Morawicy budowanej w ciągu drogi krajowej nr 73. W lutym ogłosiliśmy przetarg na realizację inwestycji.

Do 1975 roku laboratorium mieściło się w piwnicach siedziby Oddziału GDDKiA w Kielcach, potem przeniesione zostało do zaadoptowanego budynku w sąsiedztwie węzła Kielce Zachód. Po tym jak wzrosła liczba badań, inwestycji, a także zwiększyły się wymagania dotyczące jakości realizowanych zadań, stara siedziba bez pomieszczeń dostosowanych do nowoczesnego  sprzętu badawczego przestała spełniać warunki.

 

W ubiegłym roku powstał projekt nowego laboratorium wyposażonego w pomieszczenia badawcze, magazynowe, garażowe dostosowane do przechowywania nowoczesnego sprzętu, pojazdów z urządzeniami badawczymi i pobranych materiałów. Budynek, który powinien powstać w ciągu niecałych dwóch lat od podpisania umowy z wykonawcą, będzie zasilany między innymi energią słoneczną. Zaprojektowana została na dachu instalacja fotowoltaniczna. Wszystkie projektowane instalacje charakteryzować się będą nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami z zastosowaniem materiałów i urządzeń wysokiej jakości. Przewidziano odzysk ciepła z wentylacji. Instalacje wyposażone będą w systemy automatycznej regulacji.

 

Głównym celem inwestycji jest budowa nowej siedziby Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Kielcach, która poprawi funkcjonowanie oraz dostosowanie jej do posiadanego sprzętu pomiarowo-badawczego.

 

Bezpośrednie cele projektu to :

  • przystosowanie Laboratorium do kompleksowej obsługi laboratoryjnej inwestycji realizowanych nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego
  • połączenie części magazynowo-garażowej z częścią laboratoryjną w celu eliminacji dodatkowych kosztów transportu oraz usprawnienia organizacji pracy;
  • dostosowanie powierzchni użytkowej do istniejącego sprzętu pomiarowo-badawczego;
  • rozdzielenie części socjalno-biurowej i części badawczej w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

 

Kieleckie laboratorium drogowe pobiera rocznie kilka tysięcy prób i wykonuje nawet kilkanaście tysiecy badań. Działa również poza terenem województwa świętokrzyskiego, jeśli jest taka potrzeba. Badaniami objęte są zarówno istniejące jak i nowobudowane drogi, a także materiały do budowy.