Podpisanie umów na finansowanie budowy A1 z Nowych Marz do Torunia
Podpisano umowy dotyczące finansowania budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Toruń (II etap – 62 km) z Gdańsk Transport Company (GTC) oraz bankami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB) i Szwedzką Korporacją Kredytów Eksportowych (SEK). W piątek, 12 grudnia GTC podpisało umowy kredytowe z EBI, SEK i NIB na łączną kwotę 1,07 miliarda euro. Podpisane umowy zapewniają pełne finansowanie inwestycji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (575 mln euro), Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych (SKKE) (345 mln euro) i Nordycki Bank Inwestycyjny (NBI) (150 mln euro) przyznały wspólnie długoterminowy kredyt w wysokości 1,07 mld euro na drugi etap budowy autostrady A1, która jest częścią priorytetowej transeuropejskiej sieci transportowej łączącej północną Polskę (Gdańsk) ze stolicą Austrii – Wiedniem przez Czechy i Słowację.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego pasa autostrady od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz (51,72 km) i przeprawę przez Wisłę w okolicach Grudziądza oraz modernizację częściowo zrealizowanego odcinka od węzła Lubicz do Czerniewic (10,70 km) wraz z dokończeniem budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę. Most pod Grudziądzem będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Zostanie wybudowanych pięć nowych węzłów autostradowych, w tym węzeł Warlubie, zlokalizowany na trasie etapu 1 (Rusocin – Nowe Marzy), cztery pary miejsc obsługi podróżnych, obwód utrzymania autostrady pod Toruniem oraz sześć miejsc poboru opłat.  Zakres projektu obejmuje również wykonanie 51 nowych obiektów inżynierskich. W trakcie realizacji zmodernizowanych zostanie także kilkanaście istniejących wiaduktów.

Wartość inwestycji szacuje się na 938 mln €.
Cena budowy jednego kilometra autostrady wynosi 11,7 milionów €, koszt budowy mostów rzecznych to 191 milionów €.

Na ten etap budowy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (575 mln €), Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych (SKKE) (345 mln €) i Nordycki Bank Inwestycyjny (NBI) (150 mln €) przyznały wspólnie długoterminowy kredyt w wysokości 1,07 mld €.

Parametry techniczne:
Warunki techniczne autostrady odpowiadają parametrom europejskiej sieci dróg.
- Prędkość projektowa                     120 km/h
- Liczba jezdni                                 2
- Liczba pasów ruchu                        4
- Szerokość pasa ruchu                    3.75 m
- Szerokość pasa dzielącego             4.00 m 
- Szerokość pasa awaryjnego            3.00 m
- Szerokość korony drogi                  28.50 m
- Skrajnia pionowa                            4.70 m
- Obciążenie nawierzchni                  115 kN/oś
- Rodzaj nawierzchni                         bitumiczna


Generalnym wykonawcą drugiego etapu projektu jest konsorcjum Skanska-NDI, odpowiedzialne także za realizację pierwszego odcinka autostrady. Symboliczne rozpoczęcie budowy odbyło się 25 sierpnia br.

Autostrada A1 ma być gotowa pod koniec 2011 roku.

12.12.2008