9 chętnych na budowę S1 od Mysłowic do Oświęcimia

Otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę prawie 13 km nowej drogi ekspresowej wraz z ponad 2 km obwodnicy Bierunia10 października 2019 roku ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków realizacyjnych nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. 14 lutego otworzyliśmy oferty na pierwszy z nich, odcinek od węzła Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

  • droga ekspresowa o długości 12,865 km
  • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
  • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
  • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Wpłynęło 9 ofert. Ofertę z najniższą ceną (752 088 656,47 zł) złożyła China State Construction Engineering Corporation Limited, a najwyższa, złożona przez Strabag Sp. z o.o., opiewa na kwotę 885 863 996,13 zł. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 767 703 146,00 zł brutto. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji. Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane będą w formule „projektuj i buduj”. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

 

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3

Realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

 

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (16 grudnia ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1), oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.).

 

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargu

14 lutego 2020 r. - termin składania i otwarcia ofert

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy

2021 - 2023 - planowany okres budowy

 

O tej inwestycji dowiesz się wcześniej z naszych wcześniejszych komunikatów:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35371/Intensywne-dzialania-na-slaskiej-S1-Podpisujemy-umowe-i-oglaszamy-przetargi-na-kolejne-odcinki

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35376/Oglaszamy-kolejny-przetarg-na-budowe-S1-od-Myslowic-do-Bielska-Bialej

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35806/Rozwiewamy-watpliwosci-na-S1-Kosztowy-Bielsko-Biala

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36111/Oglaszamy-przetarg-na-kolejny-odcinek-S1-w-wojewodztwie-slaskim

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36240/2019-rok-minal-pod-znakiem-budowy-autostrady-A1-i-drogi-ekspresowej-S1