Wykonanie w 2020 r. monitoring występowania i migracji płazów oraz gadów w związku z eksploatacją autostrady A-2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl (km 1+995 – 107+900) na terenie województwa lubuskiego i województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem sprawozdania w tym zakresie.


GDDKiA 

 

Unieważnienie postępowania 

 


 

GDDKiA 

 

Odpowiedź na pytanie 

 

 

GDDKiA 

 

Zestawienie 

 

 


 

GDDKiA 


Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1 OPZ Tabela charakterystyka przejść 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2 OPZ Doklumentacja fotograficzna 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 OPZ Zestawienie zbiorników 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Potencjał kadrowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz doświadczenie