S3 Świnoujście-Dargobądz


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość – 17 km

- obecny etap: w realizacji

- planowane lata realizacji - 2020-2024

 

etap zrealizowany:

Umowa na opracowanie STEŚ podpisana 09.12.2015

Uzyskanie decyzji środowiskowej:28.08.2018

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę: 02.12.2019

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę: 28.08.2020

 

etap w realizacji:

realizacja umowy na zaprojektowanie i budowę (etap prac projektowych)

 

Inwestycje zrealziowane w latach wcześniejszych na tym odcinku:

Obwodnica Międzyzdrojów (lata realizacji: 2006-2008)

Przebudowa przejścia przez Woliński Park Narodowy (lata realizacji: 1999-2001)

 

II. Opis inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Droga ekspresowa S3 przebiega wzdłuż zachodniej granicy Polski i połączy Świnoujście (terminal promów morskich) z granicą z Republiką Czeską w Lubawce. Odcinek Świnoujście - Dargobądz jest początkowym odcinkiem tej trasy. Rozpoczyna się na terenie Miasta Świnoujście od terminalu promów morskich i wylotu z planowanego tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Odcinek kończy się przed węzłem Dargobądz znajdującym się na zachód od tej miejscowości.

Droga ekspresowa S3 planowna jest w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

 

2. Podstawowe parametry techniczne

prędkość projektowa – 110 km/h
przekrój poprzeczny – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
szerokość pasa ruchu – 3,5 m
szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
szerokość pasa dzielącego – 5,0

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 


4. Wariantowanie przebiegu drogi

W opracowywanym STEŚ i Raporcie Oddziaływania na Środowisko przygotowano 4 warianty przebiegu i warianty stanowiące ich połączenia.

W decyzji środowiskowej został wybrany wariant 4

Plany orientacyjne wariantów przebiegu drogi:

GDDKiA 

GDDKiA 

 

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

 

6. Węzły

Warszów

LNG

Łunowo

Międzyzdroje