Wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A18 na odcinku węzeł „Olszyna” – węzeł „Golnice” od km 0+633 do km 71+533”


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 


01.  Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

02. Wzór Umowy 

 

 

GDDKiA 

 

03 zał. nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

GDDKiA 

 

03a_zał. do OPZ_Tabela zeszytów i rysunków 

 

 

GDDKiA 

 

03a zał. do OPZ_Tabela zeszytów i rysunków 

 

 

GDDKiA 

 

04 zał. nr 2 do Umowy Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

05 zał. nr 3 do Umowy umowa o przetwarzanie danych osobowych