Nie będzie wykreślania dróg z programu
W nawiązaniu do piątkowej publikacji „Rzeczpospolitej” pod tytułem „Drogowcy tną plany” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że nie zamierza ze względu na rosnące ceny oferowane przez wykonawców wykreślać z programu żadnych zaplanowanych zadań. Program przygotowany na lata 2008-2012 ma przewidzianą rezerwę i dopiero po jej skonsumowaniu można będzie mówić o analizie zakresu rzeczowego programu.